nieuws

Is de toezichthouder nog wel aansprakelijk te stellen?

Branche

Het Instituut voor Financieel Recht (IFR), onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen, presenteert donderdag de bundel ‘Aansprakelijkheid in de financiële sector’. Het boek gaat uitvoerig in op de gevolgen van de wetswijziging van 2012 voor het aansprakelijk stellen van toezichthouders voor het verzaken van hun zorgplicht.

Is de toezichthouder nog wel aansprakelijk te stellen?

De nieuwe wet heeft dat volgens een aantal juristen alleen maar moeilijker gemaakt. Na de wetsaanpassing in 2012 zijn toezichthouders alleen nog aansprakelijk wanneer ze met opzet of met grove schuld handelen. "Procederen wordt dan al veel minder kansrijk, omdat het meestal niet gaat om opzet of grove schuld." De samenstellers van het boek hebben getracht de stand van zaken rondom aansprakelijkheid zo compleet mogelijk in beeld te brengen.
Het nieuwe boek (ISBN 9013118291) pluist onder andere zorgvuldig de vraag uit of de zorgplicht die banken hebben jegens particuliere beleggers, ook voor institutionele beleggers geldt. Conclusie: ja, dat is inderdaad het geval.

Reageer op dit artikel