nieuws

Brancheorganisaties houden pleidooi voor PE-urensysteem

Branche

De gezamenlijke brancheorganisaties voor financieel dienstverleners (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) hebben een visiedocument opgesteld over het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe Wet op het Financieel Toezicht (WFT) die per 1 januari ingaat. Kern van hun betoog is dat een systeem waarbij de vakkennis via PE-uren wordt bijgehouden beter werkt dan een systeem van periodieke herexamens. Het visiedocument is gestuurd naar de afzonderlijke Kamerleden voor Financiën, de minister van Financiën en de AFM.

Brancheorganisaties houden pleidooi voor PE-urensysteem

Het voorgestelde systeem borgt ten eerste de actuele kennis beter, vinden de organisaties. "Permanente Educatie (PE) betekent ‘altijd leren’. Een goed PE-stelsel behoort dan ook een prikkel te geven om actuele kennis op te doen en te onderhouden. De financiële dienstverleners moeten in staat gesteld worden om permanent op de hoogte te zijn van actuele omwikkelingen. Te voorzien is dat centraal examineren van de PE over een periode van drie jaar, door de bijbehorende procedures, alleen mogelijk is als oude kennis – en mogelijk zelfs achterhaalde kennis – getoetst wordt."
Ten tweede blijft advies voor de klant betaalbaar met een PE-systeem, aldus het visiedocument. "De financieel dienstverlener zal, als ondernemer, de kosten voor PE moeten doorberekenen aan de consument. Naast de opleidingen en trainingen die men volgt voor de eigen professionaliteit zal men examentrainingen gaan volgen omdat men zeker wil stellen dat men slaagt.
Op de derde plaats is een PE-urensysteem meer in lijn met het voorstel van de Europese toezichthouder Eiopa, menen de brancheverenigingen: die pleit voor een verplicht aantal aantoonbare studie-uren per periode. Tot slot is de objectiviteit en kwaliteit van het voorgestelde systeem beter te bewaken via centrale accreditatie, centrale registratie en kwaliteitsbewaking en controlemogelijkheid door de toezichthouder.
Lees hier het visiedocument over het PE-urensysteem

Reageer op dit artikel