nieuws

AFM nuanceert uitspraken over dubbele advieskosten

Branche

AFM nuanceert uitspraken over dubbele advieskosten

De AFM heeft sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe producten 160 meldingen binnengekregen over het mogelijk in rekening brengen van dubbele kosten bij financieel advies. Desondanks handelen de meeste financieel adviseurs niet in strijd met de bepalingen van het provisieverbod, zo laat de toezichthouder weten.

De toezichthouder reageert op kritiek van adviseur Rien Eyzenga, die vindt dat algemene uitspraken van onder meer de AFM het intermediair in een kwaad daglicht stellen. "De AFM vindt het jammer als haar uitspraken tot misverstanden zouden leiden", zegt de toezichthouder, die een toelichting op de eigen website heeft geplaatst. Daarin wordt gewezen op de taak om te informeren over gesignaleerde risico’s. "Om die reden heeft de AFM dit jaar gewezen op mogelijke misstanden als gevolg van het provisieverbod, waaronder het berekenen van dubbele kosten aan de klant."
Gewenning
De introductie van het provisieverbod vraagt om gewenning bij de ondernemer en bij de klant, aldus de toezichthouder. "Het lastige in deze overgangfase is dat bij producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 vaak nog provisie werd betaald. De klant heeft de realistische verwachting dat daar iets tegenover moet staan. Maar wat precies dat ‘iets’ is, is (wettelijk) niet bepaald. Dit is meestal ook niet afgesproken tussen de dienstverlener en de klant. De klant weet daarom vaak niet waarvoor hij betaald heeft. Deze onduidelijkheid laat ruimte voor situaties waarbij de klant bewust of onbewust een rekening krijgt voor dienstverlening waar hij eigenlijk al (deels) voor heeft betaald."
160 meldingen
Bij de AFM zijn zo’n 160 meldingen binnengekomen van mogelijke misstanden. "Het grootste deel van deze meldingen gaat over serviceabonnementen en/of specifiek het in rekening brengen van dubbele kosten." Daarnaast stellen veel consumenten vragen. "Aanleiding voor de AFM om bij consumenten en marktpartijen preventief de aandacht te vestigen op het risico dat voor dezelfde dienstverlening twee keer wordt betaald. Deze uitspraken van de AFM betreffen de partijen die het mogelijk niet goed doen." Later dit jaar volgt een AFM-onderzoek naar serviceabonnementen en het in rekening brengen van dubbele kosten.
Geen misbruik
Dat neemt niet weg dat verreweg de meeste adviseurs volgens de AFM wél juist handelen bij het in rekening brengen van advieskosten. "Onze indruk is dat het overgrote deel van de adviseurs en bemiddelaars wel degelijk in het belang van de klant handelt en geen misbruik maakt van eventuele verwarring over het provisieverbod onder consumenten."

Reageer op dit artikel