nieuws

AFM geeft inzage in de agenda voor 2014

Branche

De AFM heeft de concept-Agenda 2014 gepubliceerd. Daarin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar.

AFM geeft inzage in de agenda voor 2014

Op basis van ‘een analyse van externe ontwikkelingen’ laat de AFM weten dat het in 2014 deze negen toezichtthema’s continueert:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter
  • Kwaliteit van vermogensopbouw is beter
  • Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend
  • Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

Input van de markt
In mei 2013 heeft de AFM de markt gevraagd om mee te denken met de plannen voor 2014. Daarop zijn verschillende reacties ontvangen. Ook heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen, belangenorganisaties en collega-toezichthouders. ‘De reacties en gesprekken zijn zeer nuttig geweest en hebben wij meegenomen bij het opstellen van onze plannen’, laat de AFM weten.
Planning
De AFM bespreekt deze maand de concept-Agenda met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. In dit panel participeren organisaties van ondernemingen, consumenten en beleggers. In december wordt de Agenda naar het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd voor goedkeuring.
Er bestaat overigens nog altijd een mogelijkheid om te reageren. Dan moet men uiterlijk 9 oktober een e-mail naar de AFM sturen: focus@afm.nl.
Hier staat de conceptversie van de Agenda2014. En hier een hele reeks ontvangen reacties.

Reageer op dit artikel