nieuws

AFM gaat gegevens Keurmerk Klantgericht Verzekeren gebruiken

Branche

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan de komende maanden gezamenlijk bekijken of zij de overlap kunnen beperken tussen de controle op de naleving van de keurmerkeisen en het toezicht van de AFM.

AFM gaat gegevens Keurmerk Klantgericht Verzekeren gebruiken

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de eis van duidelijke klantinformatie. "De AFM zal bij haar onderzoek naar duidelijke informatie, bij de zes grootste verzekeraars voornamelijk uitgaan van de bevindingen van Stv", aldus de partijen in een gezamenlijke toelichting. Door informatie te delen moet voorkomen worden dat verzekeraars twee keer over hetzelfde worden bevraagd en getoetst.
Eind 2013 evalueren de AFM en de Stichting toetsing verzekeraars de samenwerking. Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars: "We zullen na afloop van dit traject goed met de AFM evalueren hoe het is bevallen. Mogelijk kan dit er in de toekomst toe leiden dat de AFM bij sommige onderzoeken de informatie rechtstreeks van ons ontvangt en niet meer van iedere verzekeraar afzonderlijk. Dit houdt niet alleen voor verzekeraars een lastenverlichting in, maar ook voor de AFM."

Reageer op dit artikel