nieuws

‘Wft-proof’ software noodzakelijk voor provisieloos werken?

Branche

Van provisie naar directe beloning. Niet alleen een enorme omslag voor klanten. Maar zoals we inmiddels weten, ook een grote verandering voor financieel dienstverleners. Hoe prettig is het om maximaal ondersteund te worden in je werk. De behoefe aan ‘Wft-proof’ software is groot.

‘Wft-proof’ software noodzakelijk voor provisieloos werken?

Sinds het provisieverbod worstelen veel dienstverleners met hun verdienmodel. En vooral hoe je dit aan de klant duidelijk maakt. Financieel advies is geld waard, maar het blijft lastig om dit een klant uit te leggen die gewend is dit ‘gratis’ te krijgen. Met ‘Wft-proof’ adviessoftware is het eenvoudiger om uw klanten een helder en transparant overzicht te geven van de kosten en de baten. Een prettig hulpmiddel om de advisering nu en in de toekomst vorm en invulling te geven.

Meer inzicht en effectiviteit
Er bestaat bijvoorbeeld software gebaseerd op een abonnementsrelatie met de klant. Onafhankelijk en zonder provisie op (schade)verzekeringen. De adviseur bepaalt zelf de tarieven van zijn dienstverlening. Hij ziet ook hoe het met de productiviteit van het kantoor is gesteld en hoeveel arbeid nodig is bij een gegeven cliëntenportefeuille. Dit is erg handig en kan bijdragen tot meer inzicht en effectiviteit van de bedrijfsvoering.
‘Het uitgangspunt bij het geven en presenteren van het advies, is dat de klant begrijpt waarom iets wordt geadviseerd en waarom dit passend is bij zijn situatie’

Software als hulpmiddel
Vanzelfsprekend is software slechts een hulpmiddel en kent dit een aantal beperkingen. Laat u dus van te voren goed voorlichten. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw advies. De aanschaf of het gebruik van software leidt niet automatisch tot het voldoen aan de Wft.

Klantadvies is nooit te standaardiseren
Uiteindelijk draait het om de klant op de juiste manier te informeren. Standaard oplossingen dragen hier niet aan bij. Klanten willen verschillend worden geïnformeerd. Het uitgangspunt bij het geven en presenteren van het advies, is dat de klant begrijpt waarom iets wordt geadviseerd en waarom dit passend is bij zijn situatie. Dit vergt veel van u. Mogelijk kan adviessoftware zowel u, als de klant meer mogelijkheden en inzicht bieden.

Wat vindt u? Is ‘Wft-proof’ software voor u een noodzaak om provisievrij te kunnen werken?

Reageer op dit artikel