nieuws

Volmachtbedrijven nog steeds zonder beloningsafspraken

Branche

Een groot deel van de volmachtbedrijven is nog niet tot overeenstemming gekomen met verzekeraars over een nieuw beloningsmodel. Dit blijkt uit een rondgang van AM onder het ledenbestand van volmachtvereniging NVGA. NVGA-voorzitter Michael de Nijs meldt in AM van vandaag dat een meerderheid van de leden wel al een mondelinge overeenkomst met volmachtgevers heeft. De AFM meldt de volmachtmarkt scherp in de gaten te houden.

Volmachtbedrijven nog steeds zonder beloningsafspraken

AssurantieMagazine belde achttien volmachtbedrijven uit de ledenlijst van de NVGA (180 leden) met de vraag of er al een overeenstemming is over de beloning door de verzekeraars. Negen van hen gaven direct aan nog geen overeenkomst te hebben. Vijf stelden wel (gedeeltelijk) akkoord te zijn en vier partijen hadden geen antwoord paraat. Bij de vijf partijen met een overeenkomst gaat het om drie kleine volmachtbedrijven met maximaal  vier volmachten en twee serviceproviders: VKG en Voogd & Voogd.  De middelgrote volmachtbedrijven – met zes tot twaalf volmachten –  hadden geen van allen al een overeenkomst.
Michael de Nijs stelt namens Voogd & Voogd dat deze serviceprovider uit Middelharnis met goeddeels al haar volmachtverleners een overeenstemming heeft bereikt over een nieuwe beloningsstructuur.  "Wij hebben vier weken geleden ons voorstel aan de volmachtgevers gepresenteerd", stelt directeur Lex van Kampen namens serviceprovider VKG.  "Enkelen hebben daar instemmend op gereageerd, met andere moet nog verder gesproken worden. Na de vakantieperiode zal daar een aanvang mee gemaakt worden."
Lang niet alle volmachthouders zijn al zover. "Wij werken voor acht verzekeraars en met geen enkele hebben we al een overeenkomst", aldus Gerry Huis in ’t Veld, directeur van Driekleur Verzekeringen. De onderhandelingen laat hij verlopen via Immensa, een samenwerkingsverband van  14 advieskantoren. "In totaal  zijn er wel 20 volmachtverzekeraars bij betrokken, dus dat schiet niet echt op.  Een van de belangrijkste aspecten daarbij is dat die verzekeraars allemaal met  verschillende beloningsmodellen werken."  

Niemandsland

Een belangrijkste overeenkomst tussen al die voorstellen is er wel; de winstcommissie is geschrapt en veel volmachtbedrijven willen dit compenseren door bijvoorbeeld een hogere tekencommissie.  In de meeste gevallen liggen er voor de weggevallen inkomsten nog geen compensatieafspraken, hoewel er van het lopende jaar alweer acht maanden voorbij zijn. Veel volmachtbedrijven opereren daardoor wat betreft hun inkomsten in niemandsland want de winstcommissie kan voor een gemiddeld volmachtbedrijf op jaarbasis al gauw een ton opleveren. "De winkel draait gewoon door", aldus Terry Bloemert, directeur van De Leeuw Assuradeuren. "Maar waar je normaliter de winstcommissie na ieder kwartaal kreeg uitbetaald, hebben we die nu uiteraard niet gekregen. Daar  is ook nog geen compensatie voor afgesproken hoewel we nu al in augustus zitten.  Aan het eind van het jaar is echter nog een verrekenmoment en ik ga er eigenlijk wel vanuit dat we er voor die tijd alsnog wel uitkomen."

Ingrijpend proces

Dat ook veel leden nog geen overeenkomst hebben komt volgens De Nijs in de eerste plaats omdat het een ingrijpend proces is. "De spelregels zijn nog steeds niet helder. We zijn weliswaar begin dit jaar als NVGA met een model gekomen, maar verzekeraars geven daar toch hun eigen draai aan. Er spelen ook andere, grotere  belangen, zoals de wens bij verzekeraars om dit moment aan te grijpen voor een kostenreductie. Daarnaast is het bereiken van een overeenkomst ook een onderhandelingsspel."
De AFM  laat in een reactie weten met extra aandacht op dit deel van de markt toe te zien als nieuwe beloningsafspraken in grote mate uitblijven. Woordvoerder Marcel Proos:  "Bij geconstateerde misstanden kunnen we pleiten voor aanvullende wettelijke maatregelen. Dit zou voor deze specifieke markt verstrekkende gevolgen kunnen hebben."
Lees het volledige artikel in AM van vandaag.

Reageer op dit artikel