nieuws

Verzekeraars passen UFR ‘ondeugdelijk’ toe

Branche

Ruim een jaar geleden werd de Ultimate Forward Rate (UFR) voor verzekeraars ingevoerd. De Nederlandsche Bank constateert nu dat bij de waardering van opties en garanties een ‘veelheid aan methoden’ lijkt te ontstaan. De toezichthouder publiceert binnenkort de toelaatbare methodieken.

Verzekeraars passen UFR ‘ondeugdelijk’ toe

Dat staat in de nieuwsbrief van DNB. De UFR werd op 30 juni vorig jaar van kracht voor verzekeraars, vooruitlopend op de invoering van Solvency II. De UFR heeft betrekking op de rentes waarmee verplichtingen met looptijden van langer dan twintig jaar worden gedisconteerd. Het positieve effect hiervan op de solvabiliteitsratio van grote levensverzekeraars bedraagt zo’n 30 tot 70 procentpunten. 
Niet deugdelijk
DNB constateert dat verzekeraars voor de waardering van opties en garanties veel verschillende methoden gebruiken. “Die zijn niet allemaal deugdelijk. Toepassing van de UFR vraagt daarnaast om een goed risicobeheer en hedgebeleid. Dat beleid is niet altijd goed vastgelegd en de documentatie erover roept vragen op.” Aan het begin van het vierde kwartaal verschaft DNB meer duidelijkheid over de wijze waarop de UFR bij de waardering van opties en garanties betrokken moet worden.
Rijk rekenen
Begin dit jaar gaf DNB al aan dat de introductie van de UFR geen reden mag zijn voor verzekeraars om zich rijk te rekenen. Aangezien de UFR de solvabiliteitspositie van verzekeraars slechts kunstmatig verlicht, kan dat kan geen aanleiding zijn voor ander beleid, zoals dividenduitkeringen en premieverlagingen, zei de toezichthouder toen.

Reageer op dit artikel