nieuws

Uitbreiding SVC Registeraccountants

Branche

SVC Registeraccountants heeft per 1 juli 2013 van de AFM de vergunning ontvangen om wettelijke jaarrekeningcontroles uit te voeren bij middelgrote organisaties. SVC is uitsluitend werkzaam voor financieel dienstverleners.

Uitbreiding SVC Registeraccountants

SVC Registeraccountants is de accountantsorganisatie binnen de SVC Groep. Hiertoe behoren ook SVC Compliance en Dullemond Bedrijfsadvies. De cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit assurantieadviseurs en gevolmachtigd agenten.

Reageer op dit artikel