nieuws

Staat in cassatie in zaak SNS Reaal

Branche

De Staat gaat in cassatie tegen een tussenbeschikking van de Ondernemingskamer waarin wordt bepaald dat deskundigen moeten oordelen over de schadevergoeding voor beleggers die door de nationalisatie van SNS Reaal hun geld kwijtraakten.

Staat in cassatie in zaak SNS Reaal

Minister Dijsselbloem stelde in maart de schadeloosstelling op € 0 per onteigend aandeel en € 0 per onteigende achtergestelde schuld. Volgens de minister moest daarbij worden uitgegaan van het toekomstperspectief van SNS Reaal en SNS Bank als geen onteigening zou hebben plaatsgevonden. Dan zou de bankverzekeraar failliet zijn gegaan en in dat scenario zou niets overblijven voor de achtergestelde schuldeisers en de aandeelhouders. Nul euro dus. De Ondernemingskamer oordeelde op 11 juli dat deskundigen zich over de schadevergoeding moeten buigen. “De Ondernemingskamer is van oordeel dat de Minister het verzoek en dat aanbod onvoldoende heeft toegelicht. De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat dit aanbod geen volledige vergoeding is van de schade die de rechthebbenden van die effecten en vermogensbestanddelen ten gevolge van de onteigening hebben geleden. De Ondernemingskamer dient dan een hogere schadeloosstelling vast te stellen. Daartoe is de benoeming van deskundigen noodzakelijk.”

Niet afwachten
De Staat wil het deskundigenonderzoek niet afwachten. “Het is de eerste keer dat de Interventiewet is toegepast”, zo motiveert de minister. “De Staat vindt het belangrijk dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag hoe bepaalde onderdelen van de wet moeten worden uitgelegd, voordat het door de Ondernemingskamer bevolen deskundigenonderzoek van start gaat. Het is voor het deskundigenonderzoek van belang dat deze uitleg in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gegeven. De Staat heeft daarom besloten om gebruik te maken van de door de Ondernemingskamer geboden mogelijkheid om nu al in cassatie te gaan en niet te wachten totdat het deskundigenonderzoek en de procedure bij de Ondernemingskamer zijn afgerond.”

Reageer op dit artikel