nieuws

Schadeverzekeraar aansprakelijk voor fouten bemiddelaar?

Branche

In zijn nieuwste blog op AMweb kraakt Cees de Jong (Amsterdam Centre for Insurance Studies) een aantal juridische noten over de Wijzigingswet financiële markten 2015. Het voorstel dat nu voorligt maakt schadeverzekeraars volgens hem aansprakelijk voor de door hun bemiddelaars gemaakte fouten.

Schadeverzekeraar aansprakelijk voor fouten bemiddelaar?

"De wetgever gaat in de fout", aldus De Jong. "In het consultatiedocument stelt hij dat een bemiddelaar niet langer een lasthebber is van de verzekeraar, maar opdrachtnemer van de cliënt. De wetgever maakt daarbij nóg een fout. Hij stelt dat deze verandering het gevolg is van de nieuwe verhoudingen in de markt, beoogd met de invoering van het provisieverbod." De Jong concludeert daaruit dat deze transitie kennelijk voorbijgegaan is aan de bemiddelaar in niet onder het provisieverbod vallende verzekeringen. "Die zou dus een lasthebber van de verzekeraar zijn. Dus geen opdrachtnemer van zijn klanten. Daar zullen schadeverzekeraars niet blij mee zijn, want als lasthebber zijn deze bemiddelaars hun hulppersoon. En zij zijn aansprakelijk voor de door hun hulppersonen gemaakte fouten…"

Reageer op dit artikel