nieuws

Nettowinst Achmea daalt met 41%

Branche

Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar de nettowinst fors zien afnemen tot € 123 mln; in dezelfde periode van het vorige jaar noteerde het concern nog een nettowinst van €210 mln (-41%). De brutopremieomzet daalde met 3% tot € 10 mld met name doordat minder omzet werd behaald bij de onderdelen Zorg en bij Pensioen & Leven.

Nettowinst Achmea daalt met 41%

"Alle verzekeringssegmenten droegen bij aan het nettoresultaat", zegt bestuursvoorzitter Willem van Duin. "Operationeel leverden onze schadeverzekeringsactiviteiten goede prestaties, maar drie grote bedrijfsbranden hadden een negatief effect van € 44 mln op het resultaat. Onze zorgactiviteiten lieten een stabiele operationele ontwikkeling zien. Het resultaat was echter lager dan vorig jaar, omdat we de zorgverzekeringspremies niet hebben verhoogd, ondanks een stijging van de kosten voor de zorg". Het resultaat bij de levensverzekeringsactiviteiten werd  negatief beïnvloed door schommelingen in de rente: "Ook al wisten we de kosten verder te verlagen."

Operationeel resultaat

"In de zeer concurrerende Nederlandse schademarkt zijn we er wederom in geslaagd een solide operationeel resultaat te behalen en is de winst voor belasting sterk gestegen. Deze kwam uit op € 177 mln in vergelijking met € 82 mln in het eerste halfjaar van 2012 met een combined ratio van 97,0% (99,5%). Vooral de resultaatsverbetering bij onze WGA-inkomensverzekeringen droeg hieraan bij." 
Bij de zorgverzekeringen daalde het resultaat echter: de winst voor belasting daalde met 23% naar € 152 ( € 197)  mln. Het resultaat op de basisverzekering daalde naar € 118  (€ 135) mln. Door de integratie van Agis in het Achmea-concern zijn de bedrijfskosten in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. De combined ratio bij basiszorg komt uit op 98,8% (97,6%) en voor aanvullende zorg op 95,4% (92,2)%). Bij het onderdeel Pensioen & Leven hield de eerder ingezette daling van de premieomzet aan, meldt Achmea. Als verklaring noemt het concern dat "consumenten er steeds vaker voor kiezen om vermogen op te bouwen via banksparen in plaats van via een levensverzekering. Ook de stagnatie in de huizenmarkt resulteerde in een lagere premieomzet in het segment."  De winst voor belasting daalde naar € 62 mln van € 138 mln in dezelfde periode vorig jaar. "Dit was vooral het gevolg van reële waardeveranderingen van de garanties die we hebben afgegeven voor de gesepareerde beleggingsdepots."
Achmea wist de bedrijfskosten nagenoeg gelijk te houden aan die van dezelfde periode in 2012; € 1.347 (€ 1.346) mln. "We blijven volop sturen op een verhoging van de efficiency. Ons doel om de operationele kosten te verlagen met € 200 miljoen per eind 2015 blijft onverminderd van kracht", aldus Van Duin. "Het is de verwachting dat de uitdagende economische en marktomstandigheden op zijn minst zullen aanhouden. Dit maakt de noodzaak tot verdere kostenreductie alleen maar meer evident. We verwachten later in het jaar de voordelen te zien van de investeringen in de reductie van kosten en complexiteit."
De solvabiliteitspositie bleef met 204% gelijk aan de eerste helft in 2012.

Reageer op dit artikel