nieuws

Ministerie van Financiën schept duidelijkheid fiscale behandeling van advies- en distributiekosten

Branche

Het Ministerie van Financiën heeft de standpunten gepubliceerd die een einde moeten maken aan de onduidelijkheden bij verzekeraars, financiële instellingen, adviseurs en bemiddelaars over de fiscale gevolgen van het provisieverbod en de rechtstreeks in rekening te brengen advies- en distributiekosten.

Ministerie van Financiën schept duidelijkheid fiscale behandeling van advies- en distributiekosten

Het document is vrij technisch van aard. Een van de overgangsbepalingen: ‘Als een overeenkomst is gesloten vóór 2013 blijven de advieskosten en/of distributiekosten van directe aanbieders op grond van overgangsbepalingen in de toezichtwetgeving nog wel onderdeel uitmaken van de productprijs en zijn deze kosten aan te merken als fiscaal relevante premie of inleg of onderdeel daarvan.
‘Dit geldt ook als in het kader van transparantie aan de klant is meegedeeld welk bedrag aan advieskosten en/of distributiekosten is begrepen in de productprijs. Deze "eerbiedigende werking" eindigt zodra er een nieuwe overeenkomst met de klant tot stand komt. Als een omzetting leidt tot een nieuwe overeenkomst, mogen advieskosten en/of distributiekosten met ingang van 2013 niet meer ten laste komen van het omzettingskapitaal.’
Het hele document staat hier.

Reageer op dit artikel