nieuws

Kamervragen over leningen verzekeraars aan intermediair

Branche

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft schriftelijk vragen gesteld aan de minister van Financiën over verzekeraars die kredieten verstrekken aan financieel adviseurs en over het ontwijken van het provisieverbod. Aanleiding voor de Kamervragen vormt het artikel in het Financieele Dagblad van begin juli. De krant berichtte dat het intermediair tegen soepele voorwaarden krediet kan afnemen, waardoor het risico van sturing kan ontstaan.

Kamervragen over leningen verzekeraars aan intermediair

Het Kamerlid wil van minister Dijsselbloem nu weten of hij het ermee eens is dat dat belangenvermenging tussen financieel adviseurs en financiële instellingen, moet worden bestreden zodat de consument erop kan vertrouwen dat hij een eerlijk advies krijgt. Verder wil de PvdA’er weten hoe de minister de verstrekking van bedrijfsfinanciering en hypotheken met rentekortingen aan intermediairs beoordeelt  "in het licht van het ingegane provisieverbod". "Deelt u de mening dat het verstrekken van deze ‘kortingskredieten’ aan financieel adviseurs door verzekeraars of andere financiële instellingen vragen oproept over de onpartijdigheid van het advies van een adviseur? Zo ja, hoe bent u voornemens deze praktijk van concessionele kredieten tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?"
Nijboer wil verder weten hoeveel financieel adviseurs een kortingskrediet van een verzekeraar of andere financiële instelling hebben en welk percentage van de beroepsgroep het betreft. "Wat is bij benadering de uitstaande omvang van de kortingskredieten die de grootste vier verzekeraars hebben verstrekt aan financieel adviseurs en wat is de omvang van de uitstaande kortingskredieten die sinds 1 januari 2013 zijn versterkt aan financieel adviseurs door verzekeraars?"

Provisieverbod

De minister wordt verder aan de tand gevoeld over de voortgang van het toegezegde onderzoek naar aanleiding van het voorstel van de AFM voor een verbod op de incasso van de verzekeringspremie door het intermediair voor de producten waarvoor het provisieverbod geldt. "Geldt in de huidige Wet financieel toezicht (Wft) een maximumtermijn voor het aanhouden van de opbrengsten van de incasso van de verzekeringspremies op de rekening-courant van de financieel intermediair die deze premies heeft geïnd?" Ook wil het Kamerlid weten hoe Dijsselbloem tegenover een periodieke AFM-evaluatie van het provisieloos werken staat, "daarbij gelet op de signalen vanuit de AFM dat er nog veel misstanden en problemen zijn rondom het provisieverbod."
Tot slot vraagt Nijboer of de minister inzicht heeft in de mate waarin het provisieverbod wordt ontweken: "Bijvoorbeeld door het onterecht afsluiten van een servicecontract? Hoe wordt hier tegenop getreden? Heeft u – eventueel via de AFM – inzicht in de mate waarin mensen met dubbele kosten worden geconfronteerd, bijvoorbeeld door nogmaals te laten betalen voor advies waarvoor reeds betaald is? Hoe wordt hier tegenop getreden?"
AM stelde begin juli de AFM een aantal vragen over de extra focus op leningen aan het intermediair. Zie http://amweb.nl/-/afm-licht-focus-op-leningen-aan-intermediairs-toe.
 
 

Reageer op dit artikel