nieuws

Goede adviseur helpt ondernemer verantwoord risico’s nemen

Branche

Onderzoek onder MKB-bedrijven wijst uit dat ondernemers onvoldoende bekend zijn met de risico’s die zij lopen. Deze conclusies leiden ertoe dat het risico bestaat dat veel bedrijven al bij een kleine tegenslag in de financiële problemen kunnen komen, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Goede adviseur helpt ondernemer verantwoord risico’s nemen

Zo beschrijft Fred de Jong in zijn onderzoek naar de daadwerkelijke waarde van advies dat ruim de helft van de MKB-ers te weinig kasgeld heeft om 3 maanden kostendekkend te kunnen zijn. 10% van het MKB heeft geen maatregelen getroffen tegen de risico’s van brand, 20% heeft geen voorziening getroffen voor het ziekteverzuimrisico. Bij bijna een kwart van het MKB is de debiteurenstand hoger dan de jaarwinst. En 1 op de 6 ondernemers heeft zijn bedrijfsrisico’s nog nooit in kaart gebracht (Brandveilig.com, 2010). Verder onderschatten veel bedrijven het risico van datalekken (Telecompaper, 2012).

Inzicht
Een ondernemer loopt risico. Bewust en onbewust. En dus is het belangrijk dat ondernemers de zakelijke valkuilen goed in beeld hebben en weten hoe ze deze kunnen omzeilen. Een goede financieel adviseur kan ertoe bijdragen dat ondernemers verantwoord risico’s nemen. Dat zorgt voor bedrijfscontinuïteit. Juist in een periode van maatschappelijke onrust en economische tegenwind.

Risicomanager
De rol van de financieel adviseur in de zakelijke markt verschuift  naar risicomanager. Onderzoeker Fred de Jong licht toe: “De adviseur helpt de MKB-er bij het inzichtelijk maken van risico’s die het bedrijf en de ondernemer lopen. En ondersteunt hem bij het beheersbaar maken van die risico’s en adviseert over het beperken en voorkomen ervan.” Geadviseerde bedrijven hebben gemiddeld genomen meer grip op hun risico’s, bouwen meer ondernemersvermogen op en hebben meer vertrouwen in hun financiële toekomst. Deze ondernemers hebben inzicht in hun risico’s, hebben de adequate voorzieningen getroffen en weten hoe ze de risico’s beheersbaar kunnen houden. Het biedt bedrijven als het ware de ruimte om financieel verantwoord te ondernemen.

Uw idee?

Wat is uw idee hoe adviseurs ondernemers kunnen helpen met het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s? Werkt u hiervoor misschien met een stappenplan? Goede voorbeelden uit de praktijk zijn van harte welkom om met elkaar te delen.

Reageer op dit artikel