nieuws

Gespreid betalen AFM-nota kan niet zomaar

Branche

De kans is groot dat de aangekondigde stijgende toezichtkosten leiden tot meer verzoeken voor het in termijnen betalen van de AFM-factuur. Die verzoeken worden niet zomaar gehonoreerd. De AFM wil daarvoor inzicht hebben in de balanscijfers van de afgelopen twee jaar.

Gespreid betalen AFM-nota kan niet zomaar

Bij problemen met het betalen van de heffing doorlopend toezicht is er de mogelijkheid deze in vier termijnen te voldoen, zo meldt de AFM op haar website. De aanvraag voor zo’n termijnbetaling dient onder meer vergezeld te gaan van de cijfermatige opstelling van balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen twee jaar. Voor ondernemingen die korter dan twee jaar actief zijn geldt dat zij minimaal een liquiditeitsbegroting over een periode van de komende twaalf maanden met de aanvraag meesturen.

Bescheiden kantoor
Absurd, vindt Armando Piers van Pyrstaete Assurantiën uit Huizen. Hij wilde recent van deze mogelijkheid tot gespreid betalen gebruik maken. "Wij zijn een bescheiden kantoor en hebben twee bescheiden portefeuilles. Eén in een bv en één in een vof. Je bent dan wel voor de AFM twee bedrijven. Toch een totaalnota van € 2.284,72. Gelukkig kun je in termijnen betalen, zag ik. Maar dan moet ik wel de balanscijfers van de laatste twee jaren bijvoegen? Voor een termijnbetaling? Omdat ik het bedrijfseconomisch gezien nu liever in termijnen betaal, moet de AFM ineens weten hoe ik in 2011 en 2012 draaide? Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt! Dan sparen we eerst wel vier maanden en krijgen ze in december hun geld."

Administratiekosten
Martijn Pols, woordvoerder van de AFM geeft aan dat de toezichthouder voor deze werkwijze heeft gekozen omdat het betalen in termijnen een uitzondering dient te zijn. "Gespreid betalen brengt weer extra administratiekosten met zich mee en die kosten trachten we te beperken. We willen kantoren die problemen hebben met de nota de mogelijkheid wel aanbieden, maar dan vragen we wel naar de cijfers zodat we kunnen zien dat het daadwerkelijk nodig is."

Andere voorwaarden
De AFM meldt verder dat de factuur in vier gelijke, aaneengesloten maandelijkse termijnen dient te worden betaald. Voor de betaling in termijnen kan wettelijke rente in rekening worden gebracht voor zover deze rente € 20 of meer bedraagt. Het bedrag hiervan wordt bij separate beschikking vastgesteld, aldus de voorwaarden. Ook mag het bedrag van de factuur niet meer bedragen dan € 2.000. "Deze standaardregeling is met name bedoeld voor kleinere ondernemingen", verklaart Pols dat laatste. Volgens hem wordt er nu door enkele tientallen kantoren gebruik gemaakt van de termijnbetalingen.
Lees ook: Toezichtbijdrage AFM stijgt gemiddeld 31%
 

Reageer op dit artikel