nieuws

Financiën sluit fusie staatsverzekeraars niet uit

Branche

Als de Europese Commissie akkoord gaat met het ingediende herstructureringsplan van SNS Reaal dan zullen de bank- en verzekeringsactiviteiten worden opgesplitst. Vaststaat dat de bank dan zelfstandig verder gaat. Of dat ook zal gelden voor de labels Reaal en Zwitserleven, daar is het ministerie minder stellig in.

Financiën sluit fusie staatsverzekeraars niet uit

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het ministerie van Financiën dat het de bankverzekeraar op termijn los van elkaar wil verkopen. "Daarbij zou Reaal/Zwitserleven dan, net als ASR, een rol spelen in de verwachte consolidatie op de verzekeringsmarkt", aldus het ministerie. Daarmee lijkt het ministerie een opening te creëren voor een fusie tussen de staatsverzekeraars.
Geen concrete plannen
Staatsverzekeraar ASR kreeg vrijdag van het kabinet twee opties: een beursgang of onderhandse verkoop. Al over zes maanden moet de verzekeraar een resultaatsverbetering laten zien. Als dat lukt zullen de stabiliteit van de financiële sector, de interesse in de markt en de vorderingen bij ASR opnieuw bekeken worden. Pas dan wordt door de Staat definitief de afweging gemaakt of een beursgang voor ASR opportuun is. Als op dat moment de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven aan het herstructureringsplan voor SNS Reaal, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de staat besluit een verzekeraar van formaat naar de beurs te brengen. Het blijft echter een kwestie van speculeren. Het ministerie van Financiën zegt ten aanzien van SNS Reaal geen concrete plannen te hebben.
Aan de Europese Commissie is wel voorgesteld om SNS Retail Bank zelfstandig te laten voortbestaan, "opdat er voldoende spelers actief blijven op de Nederlandse markt".

Reageer op dit artikel