nieuws

Eyzenga is ‘hetze tegen intermediair’ beu

Branche

Intermediair Rien Eyzenga is de ‘hetze tegen het intermediair’ meer dan zat. “Partijen die iets roepen over de branche, moeten zich realiseren dat hun woorden impact hebben. Hen past zorgvuldigheid. Dat geldt voor een Jaap Koelewijn, maar ook voor de AFM.”

Eyzenga is ‘hetze tegen intermediair’ beu

De Nijmeegse Eyzenga heeft de AFM inmiddels per brief aangesproken op de recente uitspraak van Theodor Kockelkoren dat adviseurs misbruik maken van het provisieverbod door naast provisie ook advieskosten in rekening te brengen. Het Verbond reageerde gisteren verheugd op het feit dat de AFM op dit terrein handhavend optreedt. Bij Eyzenga schoot dat in het verkeerde keelgat. “De AFM geeft, via de pers, aan relatief veel meldingen te hebben ontvangen van gevallen waarin dubbel is gedeclareerd. Vervolgens stuurt het Verbond daarop een zelfstandig bericht de wereld in. Zonder details acht ik dergelijke uitspraken volstrekt ontoelaatbaar en niet anders uit te leggen dan dubieus en puur anti-adviseurgericht. Bij dit soort berichten dient de toezichthouder de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.” Om te kunnen beoordelen in hoeverre inderdaad sprake is van ontoelaatbaar declaratiegedrag, wil Eyzenga van de AFM onder meer weten hoeveel meldingen zijn ontvangen, hoeveel van die meldingen zijn gecontroleerd, en hoeveel van die meldingen ketens, banken, andere aanbieders en zelfstandig adviseurs betroffen. Ook wil hij weten in hoeveel gevallen de oorspronkelijke provisiebetaling verricht werd aan een andere adviseur dan de adviseur die nu zelfstandig declareerde. “Met behulp van die gegevens kunnen mijn collega’s en ik beoordelen in hoeverre hier inderdaad sprake is van ontoelaatbaar handelen. En kunnen wij zelf nagaan op welke manier wij hier als branche stelling tegen kunnen nemen”, aldus Eyzenga. Hij vindt dat de AFM en het Verbond onzorgvuldig handelen door zonder verdere details met dergelijke statements te komen. “Waarom wordt er toch altijd op zo’n manier over onze beroepsgroep gesproken? Het lijkt wel een hetze tegen het intermediair. Sla ik vanochtend de krant open, lees ik dat hoogleraar Jaap Koelewijn het over assurantieboeren heeft met een kansloos initiatief voor een bank. Moet dat nou, denk ik dan. Een man in zo’n functie zou zich de impact van zijn woorden moeten realiseren.”

Reageer op dit artikel