nieuws

EU staat Belgisch verbod op koppelverkoop financiële diensten toe

Branche

Het EU-Hof in Luxemburg heeft bepaald dat het Belgische verbod op koppelverkoop, waarbij één element een financiële dienst is, niet in strijd is met de Europese regelgeving. De Belgische Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF) ziet hierin een erkenning dat financiële producten complexe producten zijn.

EU staat Belgisch verbod op koppelverkoop financiële diensten toe

In 2009 oordeelde het Europees Hof van Justitie  nog dat het Belgisch verbod op de koppelverkoop in strijd was met het Europees recht. Daarop heeft België in 2010 de regels aangepast, op één uitzondering na: koppelverkopen waarbij één element een financiële dienst is. Een ruim begrip zo valt te lezen in de wettekst: ‘iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen’.
Het Hof oordeelt nu dat België correct heeft gehandeld door een uitzondering te voorzien voor financiële diensten op de algemene toelating tot koppelverkoop, mede omdat een wettelijk verbod op gezamenlijke aanbiedingen die minstens één financiële dienst omvatten, volgens het Hof kan bijdragen tot bescherming van de consument. "Dit standpunt van het Hof van Justitie is heel belangrijk in het kader van de verdere uitwerking van de Belgische en Europese verzekeringswetgeving", aldus de FvF in het Belgische vakblad Verzekeringswereld.
Wat voorafging
Aanleiding voor de zaak was een actie van het automerk Citroën in België. Aan potentiële kopers van een Citroën werden naar aanleiding van ‘het autosalon van 2010′ meerdere voordelen in het vooruitzicht gesteld. Eén daarvan was het gratis aanbod van zes maanden omniumverzekering (Nederland: all-risk). De FvF sleepte het automerk hiervoor voor het gerecht. Citroën werd voor de publiciteitscampagne veroordeeld in eerste aanleg wegens een verboden gezamenlijk aanbod. Tegen dit vonnis werd door Citroën hoger beroep aangetekend. Op 22 mei 2012 werd door het Hof van Beroep te Brussel een tussenarrest geveld. Het Hof bevestigde het eerste vonnis en was eveneens van oordeel dat in de desbetreffende reclame het gratis aanbieden van zes maanden omniumverzekering bij de aankoop van een nieuw Citroën voertuig een gezamenlijk aanbod is. Desondanks ging het Hof ook in op de vraag van Citroën om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.

Reageer op dit artikel