nieuws

DNB versoepelt richtlijn solvabiliteitsberekening niet

Branche

Toezichthouder DNB houdt vast aan het bestaande beleid ten aanzien van de zogenoemde alternatieve rentetermijnstructuur voor verzekeraars, die op basis daarvan hun solvabiliteit berekenen. Het Verbond van Verzekeraars had om een aanpassing gevraagd omdat Frankrijk geen deel meer uitmaakt van de zogeheten ECB AAA-curve, wat een nadelig effect heeft op de solvabiliteit van verzekeraars.

DNB versoepelt richtlijn solvabiliteitsberekening niet

Verzekeraars mogen van DNB een zogeheten alternatieve rentecurve gebruiken bij het waarderen van de verplichtingen. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de Franse staat in juli afgewaardeerd, waardoor Franse staatsobligaties niet meer in die alternatieve curve zijn opgenomen. Het Verbond heeft gevraagd om het toestaan van een andere alternatieve rentecurve, "maar daar ziet DNB thans geen grond voor". "Deze verzekeraars kunnen ervoor kiezen om de huidige alternatieve rentecurve te blijven gebruiken, of over te stappen naar de gebruikelijke zogenoemde DNB swapcurve", laat de toezichthouder weten.
Onwenselijk
Het Verbond betreurt het besluit. "De verzekeringssector heeft ondanks de downgrade een goede solvabiliteitspositie. Het Verbond acht het echter onwenselijk dat de solvabiliteitspositie van verzekeraars afhankelijk is van een externe gebeurtenis als de downgrade van Frankrijk, terwijl in de Nederlandse markt niets is veranderd. Het Verbond had daarom alternatieven aangedragen die hier aan tegemoetkomen." Daar voelt DNB echter niets voor.
ING
ING heeft inmiddels bekendgemaakt dat de solvabiliteitsratio voor het Europees/Aziatische verzekeringsbedrijf door de Franse afwaardering met 20 tot 30 procentpunten is gedaald. Eind juni bedroeg die 304%.

Reageer op dit artikel