nieuws

Dekking tegen terrorisme verschilt van land tot land

Branche

Elk land gaat anders om met terrorismeverzekeringen. Eén wereldwijde masterpolis zal daarom vrijwel nooit de juiste dekking bieden in alle landen waar een internationale onderneming actief is.

Dekking tegen terrorisme verschilt van land tot land

De cijfers liegen er niet om. Nog geen tien procent van de West-Europese multinationals heeft een specifieke verzekering tegen terrorisme en molest, bleek uit onderzoek van ACE. En dat is nog niet alles: ongeveer een op de vijf bedrijven denkt dat deze risico’s al op één of meerdere van hun bestaande polissen worden gedekt, terwijl dit in de praktijk vaak niet het geval is. Bij een incident blijken zij dan niet of onvoldoende verzekerd.

Een goede dekking voor multinationals is nog lastiger te bewerkstelligen omdat elk land op een andere manier omgaat met terrorismeverzekeringen. Zo kennen sommige landen een verplichte terrorismepool waarbij verzekeraars dekking moeten verstrekken als onderdeel van reguliere schadeverzekeringen. In andere landen is het bieden van terrorismedekking vrijwillig.

Wereldpolis onvoldoende

Eén wereldwijde masterpolis zal daarom vrijwel nooit de juiste dekking bieden in alle landen waar een internationaal concern actief is. Bovendien lopen bedrijven het risico met zo’n polis niet te voldoen aan de vaak sterk uiteenlopende lokale wet- en regelgeving, stellen Piers Gregory en Clive Hassett van ACE in het  rapport ‘Structuring global insurance programmes for terrorism and political violence’.

De gangbare manier voor het verzekeren van multinationals is het combineren van lokale polissen met een overkoepelende polis (masterpolis), die wordt afgesloten in het vestigingsland. Dat kan in het geval van terrorisme op twee manieren. In het eerste geval is de terrorismedekking als optie opgenomen in de reguliere schadeverzekering. In het tweede geval wordt terrorisme gedekt onder een aparte ‘stand-alone’ polis.

Inzicht en controle

Het grote voordeel van een gedegen multinationaal programma is dat het concern een helder beeld krijgt van de manier waarop risico’s in verschillende landen gedekt zijn. Dit geeft risk managers meer controle en maakt het eenvoudiger om stakeholders uit te leggen hoe het concern zich wapent tegen specifieke risico’s in verschillende landen.

Het is daarbij wel belangrijk dat de makelaar en verzekeraar goed op de hoogte zijn van de lokale wet- en regelgeving. Alleen dan kunnen zij bedrijven helpen bij de ontwikkeling van een passend multinationaal verzekeringsprogramma dat ook tegen terrorisme adequate dekking biedt.

In het rapport staat onder andere een checklist met vragen die u zou moeten stellen wanneer u een terrorismeverzekering overweegt, zowel over dekking en structuur van het programma als over de lokale situatie.

Voor meer informatie over terrorisme- en molestdekking kunt u contact opnemen met Carl van Lieshout, Fire Manager Benelux bij ACE. U kunt hem bereiken via carl.vanlieshout@acegroup.com of 010 289 3514.

Reageer op dit artikel