nieuws

ASR bereidt zich voor op beursgang of overname

Branche

Het kabinet heeft twee opties voor verzekeraar ASR: een beursgang of onderhandse verkoop. Ook ABN Amro kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. De ministerraad heeft dit vandaag besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën.

ASR bereidt zich voor op beursgang of overname

De in 2008 door de Staat geredde ondernemingen ABN Amro en ASR hebben vanuit de Staat de opdracht gekregen zich de komende maanden voor te bereiden op een beursgang. In die periode moeten beide staatsdeelnemingen verdere rendementsverbeteringen laten zien. Bij ASR wordt de waarde geschat op maximaal  € 2,3 miljard. Maar de Staat heeft tot nu toe al € 3,65 miljard aan het genationaliseerde ASR uitgegeven. Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van ASR is blij dat er nu duidelijkheid is over de mogelijke opties voor ASR in de nabije toekomst. "Voor ons betekent het dat wij verder gaan met het voorbereiden van het bedrijf op een beursintroductie. Daarnaast zullen wij kansen voor consolidatie binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt serieus onderzoeken".
Zes maanden
ABN Amro krijgt van de Staat minimaal een jaar voorbereidingstijd en ASR ongeveer een half jaar. Na die periode wordt de stabiliteit van de financiële sector, de interesse in de markt en de vorderingen van de concerns opnieuw bekeken. Pas dan wordt door de Staat definitief de afweging gemaakt of een beursgang opportuun is.
SNS Reaal
Voor ABN Amro hoopt de Staat bij de beursgang een bedrag van rond de € 15 miljard op te halen. Ten aanzien van SNS liggen er nog geen concrete plannen. De verkoopmogelijkheden voor SNS Reaal zijn afhankelijk van het besluit van de Europese Commissie over het herstructureringsplan.

Reageer op dit artikel