nieuws

Woekerpolisaffaire, hoofdstuk 2

Branche

De woekerpolisaffaire is met recente uitspraken van Kifid en de Hoge Raad een volgende fase ingegaan. Pensioenspecialist Peter Stroetenga van Welten belicht de recente ontwikkelingen en gaat met name in op de tussenuitspraak die de geschillencommissie van Kifid heeft gedaan over een product van Nationale-Nederlanden.

Woekerpolisaffaire, hoofdstuk 2

Het publiek is weer opgezweept, de messen zijn geslepen en de betrokken woekerpolishouders ruiken weer bloed. De media houdt de sfeer er goed in om de woekerpolisaffaire een tweede hoofdstuk te geven. Tweede Pinksterdag werd bekend dat het Ministerie van Financiën de belangen van de burger heeft tegengewerkt als het gaat om compensatie in het kader van de woekerpolis-affaire. De dag erna, op 21 mei 2013, verscheen een artikel op de website Follow the Money met de volgende titel: ‘Nieuwe woekerpolisclaim dreigt voor Nationale-Nederlanden’.
“Nationale-Nederlanden (NN) heeft een uiterst gevoelig verlies geleden in een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)”, zo opende auteur Jan-Hein Strop zijn artikel. Vervolgens citeerde hij Bert Jan Tiesinga (deskundige van New Flame). “Baanbrekend aan deze beslissing is de brede toepasbaarheid ervan”. Dit klinkt allemaal erg veelbelovend voor de houders van (NN-)woekerpolissen. Terechte of valse hoop?
Woekerpoliszaken
Er zijn een tweetal uitspraken die ik wil benoemen. Ten eerste de uitspraak van de heer Van der Meulen (Meulen/Falcon). De heer Van der Meulen is hoogleraar Recht en Bestuur aan de Universiteit van Wageningen. Hij had hierdoor de kennis, de kunde en de faciliteiten tot zijn beschikking om individueel te procederen. Hij werd door de rechtbank Haarlem (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld voor dwaling. Van der Meulen was volgens de rechtbank niet goed ingelicht over de verzekeringstechniek en daarnaast was hem een verkeerd voorbeeldrendement (bruto) voorgespiegeld. Falcon compenseert hem hiervoor.
Als tweede wil ik de uitspraak van ‘Stichting Woekerpolis de Weg Kwijt’ tegen Aegon uitlichten. In deze zaak zou er voor verzekeringnemers geen wilsovereenstemming zijn over de hoogte van de overlijdensrisicopremie. Aspirant-verzekeringnemers ontvingen een brochure met een overlijdensrisicopremie van de maatman. De overlijdensrisicopremie kon echter hoger zijn. Hierover waren zij kennelijk niet goed ingelicht. Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad over deze zaak een definitieve uitspraak gedaan. Aegon is gehouden om de gedupeerden te compenseren voor het meerdere van een marktconforme overlijdensrisicopremie.
Tussenuitspraak Nationale-Nederlanden
De belangrijkste overwegingen van de tussenuitspraak over NN gaan eveneens om de kostentransparantie en het hefboom/inteereffect. Kifid vindt dat NN op beide punten is tekortgeschoten. De ‘eerste kosten’ waren niet duidelijk gedefinieerd in de polisvoorwaarden en het hefboom/inteereffect was niet voldoende toegelicht in de informatievoorziening. De uitspraak kan mogelijk pijnlijk zijn voor NN, omdat juist de in het geding zijnde polisvoorwaarden op veel beleggingsverzekeringen uit dezelfde periode van toepassing zijn. Toch is het, net als bij beide uitspraken hierboven, van belang dat de aanhouder wint. Ik licht dit hieronder verder toe.
Geïnteresseerden treffen hier een uitgebreidere uitwerking van alledrie de uitspraken aan
Hoopstuk 2?
Eigenlijk is de tussenuitspraak van Kifid maar een kleine overwinning met grote koppen in de media. Er zijn immers nog verschillende hoofdstukken te schrijven. Hoewel de definitieve uitspraak bindend is, bestaat er voor NN nog een beroepsmogelijkheid bij het Kifid. Bovendien staat de weg naar de rechter ook nog open. Dus de woekerpolishouders die ontevreden zijn over hun compensatie, zijn er wellicht nog lang niet. Uitspraken als “zo bezien hangt NN mogelijk een schadeclaim van circa 2,7 miljard boven het hoofd” moeten worden genuanceerd en niet klakkeloos worden overgenomen. Geschilleninstanties bekijken zaken bijna altijd vanuit de concrete omstandigheden van het geval. En juist door de complexe materie van beleggingsverzekeringen zijn er vele omstandigheden denkbaar.
Maar ach, misschien bezwijken NN en haar collega-verzekeraars wel onder de actuele politieke druk rondom de woekerpolisaffaire en krijgen zij opdracht van de DNB om zich om de belangen van de gedupeerden te bekommeren in plaats van te strijden voor hun eigen financiële gezondheid. Ik betwijfel het. Statistisch gezien kunnen ze beter blijven doen wat ze doen. Tot nu toe zijn de succesverhalen op een geslaagd dwalingsberoep zwaar in het nadeel van de gedupeerden. Ondanks de sporadische sensatieberichten in de media lijken steeds meer gedupeerden het woekerpolisboek dicht te klappen. Maar misschien heb ik het wel mis…
Peter Stroetenga, Pensioen Professional – Welten

Reageer op dit artikel