nieuws

‘Verzekeraars hebben hun klanten onvoldoende veiligheid geboden’

Branche

In het gezamenlijk onderzoek ‘Verzekeren met vertrouwen’ van GfK en het Verbond van Verzekeraars is een reeks interviews met directies van financiële organisaties opgenomen. Daarin zitten zo hier en daar enkele opvallende uitspraken verborgen.

‘Verzekeraars hebben hun klanten onvoldoende veiligheid geboden’

Het eerste exemplaar van het boekwerk werd vorige maand al uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘Zekerheid in een onzekere toekomst, inspiratie voor klant en verzekeraar’ van het Verbond van Verzekeraars. Deze week valt het boekje bij een breder publiek in de brievenbus. Via de gesprekken met directies van financiële organisaties heeft Gfk in kaart gebracht wat de sector van bepaalde zaken vindt en hoe de sector denkt dat consumenten tegen deze zaken aankijken. In het boekje heeft Gfk tegenover deze interviews de mening van de consument geplaatst. Dat brengt de verhoudingen tussen verzekeraars en consumenten in kaart en biedt oplossingen om de (gepercipieerde of reële) kloof te dichten. In de achterliggende maanden is in AMplus met enige regelmaat verslag gedaan van dit consumentenonderzoek. Hieronder de opvallendste uitspraken uit de reeks interviews:
Danny van der Eijk, lid RvB Achmea, over de negatieve berichtgeving:
“Als een misstand is opgelost, dan stopt de kritiek. Maar het slaat nooit om in een hoerastemming”
Conrad Rombout, bestuurder coöperatie Univé, over de perceptie van het woekerpolisdossier:
“Het kernprobleem van de woekerpolis is dat er heel veel van de premie werd afgeroomd om kosten te dekken. Een groot deel van die kosten was de provisie voor de tussenpersoon. De klant ziet dit echter niet. Met de komst van het provisieverbod is dit helemaal veranderd.”
Marco Keim, CEO Aegon Nederland, over het financieel bewustzijn van de consument:
“Wij komen uit een samenleving waar alles voor ons geregeld werd. Er gaat nu een generatie opgroeien die bewuster is van het feit dat ze zelf voor hun geldzaken moeten zorgen. Ik denk dat dit de omslag is die de komende jaren gemaakt zal gaan worden. Het kost een generatie om die slag te maken.”
Edzo Doeve, CEO DELA, over het grootste probleem van het woekerpolisdossier:
“De logica is dat verzekeraars risico’s opvangen. Daar ligt een groot deel van onze maatschappelijk toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde hebben we (de verzekeraars) met beleggingsverzekeringen in de waagschaal gelegd. We hebben onze klanten onvoldoende veiligheid geboden.”
Niek Hoek, bestuursvoorzitter Delta Lloyd, over het aspect begrijpelijkheid:
“De AFM zegt vooral dat het klantbelang in de sector moet verbeteren. Dit idee leeft helaas alleen nog maar bij grote verzekeraars. Dat zou ook bij middelgrote en kleine verzekeraars het geval moeten zijn. Zij beginnen nu ver achter te lopen.”
Freek Wansink, CEO Generali, over de toekomst van de sector:
“Ik denk dat klanten gaan zien dat ze helemaal geen vermogensopbouwende producten van levensverzekeraars nodig hebben. Die gaan niet meer terugkomen. Verzekeren gaat terug naar de essentie van verzekeren: het echt afdekken van risico’s.”
Bram de Jonge, algemeen directeur ZLM, over de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden:
“Niemand leest zijn polisvoorwaarden, of ze nu begrijpelijk zijn of niet. Wij zijn dus klantonvriendelijk in die zin. Wij sturen onze verzekerden geen polisvoorwaarden. Digitaal kunnen ze die raadplegen, maar dat doen ze nooit. Als klanten schade hebben, gaan ze ook de polisvoorwaarden niet bekijken, maar bellen ze en horen ze of ze verzekerd zijn.”

Reageer op dit artikel