nieuws

Meeste kapitaaloverdrachten binnen twee weken

Branche

De overdracht van particulier kapitaal tussen financiële instellingen verloopt sneller. Het overgrote deel (95 procent) wordt gerealiseerd binnen veertien dagen nadat de overdragende partij alle benodigde documenten heeft ontvangen. Dat betekent dat het protocol tussen het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vruchten afwerpt.

Meeste kapitaaloverdrachten binnen twee weken

Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Doel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is om de fiscaal geruisloze overdacht van kapitaal van consumenten, bijvoorbeeld bij de expiratie of afkoop van een bankspaarproduct, lijfrente of beleggingsverzekering, te vergemakkelijken en te versnellen. Daartoe zijn afspraken gemaakt over doorlooptijd, procedures en formulieren die worden gebruikt. De klant heeft recht op een wettelijke rentevergoeding als de overdracht langer duurt dan veertien dagen.
Vorig jaar in de maanden maart en juni werd in ongeveer 84 procent van de gevallen het particulier kapitaal binnen veertien dagen overgeboekt, in de periode april-mei dit jaar was deze score verbeterd tot 95 procent. Uit een enquête onder de deelnemers aan het PSK blijkt dat ook in de situaties waarin de overdracht langer duurt dan veertien dagen verbetering optrad. Zo daalde het aantal overdrachten waarmee vijftien tot dertig dagen waren gemoeid, van dertien naar vier procent en nam het aantal transacties dat langer duurde dan dertig dagen af van drie naar één procent.

Reageer op dit artikel