nieuws

‘Let op dekking bij terrorisme en politiek geweld’

Branche

De recente gebeurtenissen in de wereld hebben bedrijven meer bewust gemaakt van de vaak ontwrichtende gevolgen van politiek geweld. Matthew Shaw, president bij ACE Global Markets, legt uit dat een verzekering bescherming kan bieden, maar dat klanten zich wel bewust moeten zijn van mogelijke grijze gebieden

‘Let op dekking bij terrorisme en politiek geweld’

“De formulering van politiek geweld is altijd vrij breed geweest en meestal wordt de dekking aangeboden als onderdeel van een uitgebreid programma. Maar ik denk dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat klanten goed controleren en begrijpen welke dekking ze precies hebben en wat ze willen kopen.

Overmacht

Zo kan een bedrijfsonderbreking niet gedekt zijn, terwijl dat wel van onschatbare waarde kan zijn. We hebben veel gevallen gezien waarbij de schade aan het eigendom van een klant zeer klein was, maar de kosten vanwege onderbreking van de bedrijfsvoering enorm hoog omdat een hele zakenwijk kwam stil te liggen. In dat geval overtreffen de kosten van de bedrijfsonderbreking vele malen de schade aan het eigendom. Vandaag de dag moet dit dan ook onderdeel uitmaken van een risicoanalyse.

Een bedrijf moet ook een uitgebreide dekking voor bedrijfsschade door politieke ‘force majeure’ of overmacht overwegen. Een gebeurtenis als oorlog, burgeropstand of terrorisme kan namelijk ook schade opleveren als er geen fysieke schade wordt toegebracht. Belangrijk is dat politieke overmacht zowel politiek geweld als ‘acties van het gastland’ omvat, zoals bijvoorbeeld intrekking van een vergunning of verbod op een bepaalde activiteit.

Advies nodig

De capaciteit in de markt is ook in de recente jaren goed overeind gebleven. Met de brede formuleringen en bundelingen binnen pakketverzekeringen is de prijs voor de dekking van politiek geweld redelijk stabiel gebleven. Klanten doen er echter goed aan begeleiding te vragen  bij de beoordeling van de verschillende termijnclausules, maximale uitkeringsbedragen, en bij de beantwoording van vragen zoals of een incident een of twee gebeurtenissen betreft, en wat het eigen risico is.

Klanten moeten bovendien goed opletten dat de verzekering die ze kopen bij hun bedrijf past. Dat betekent dat zij goed moeten begrijpen wat het verschil is tussen dekking voor politiek geweld en terrorisme. Het risico bestaat dat er grijze gebieden overblijven die tot problemen kunnen leiden wanneer een claim wordt ingediend. Onze ervaring is dat bedrijven soms denken gedekt te zijn voor politiek geweld via hun terrorismeverzekering, terwijl dat niet het geval is.

De stakingen en rellen in Bangkok in 2012 benadrukten dit nog eens: ze werden bestempeld als burgeropstand, ondanks pogingen om ze via de rechtbank als terrorisme te laten kwalificeren. Door dit onderscheid konden bedrijven geen claims indienen bij hun terrorismeverzekeringen, tenzij ze ook een dekking voor politiek geweld hadden.

Oplossingen

Er bestaan helaas geen kant-en-klare oplossingen. Iedere terroristische aanslag of uitbraak van politiek geweld werpt weer nieuwe vragen op die moeten worden beantwoord. In ons werk bij ACE Global Markets krijgen we echter te maken met problemen over de hele wereld, en we delen de kennis die we daarbij op doen graag met onze klanten.”

 

Over Matthew Shaw

Matthew Shaw is president bij ACE Global Markets. Hij is ook actieve underwriter voor Lloyd’s Syndicate 2488 van ACE en voorzitter van ACE Tempest Re Europe. Hij is in 2002 bij ACE in dienst getreden om de herverzekeringstak van ACE te leiden en werkt al 28 jaar in de verzekeringsbranche.

Voor meer informatie over politiek geweld kunt u contact opnemen met Hendrik-Jan Wiersema, Business Development Manager bij ACE. U kunt hem bereiken via hendrik-jan.wiersema@acegroup.com of 010 289 3569.

 

Reageer op dit artikel