nieuws

Garandeert permanente educatie een beter klantadvies?

Branche

Voorgenomen overheidsmaatregelen belasten adviseurs vanaf 2014 zwaar met verplichte examens voor Wft PE (Permanente Educatie) en inhaalprogramma’s. Maar is de klant hiermee het beste geholpen?

Garandeert permanente educatie een beter klantadvies?

Ons uitgangspunt is dat de klant een vakbekwaam en passend advies krijgt. Hiertoe zijn verschillende maatregelen genomen, zoals productbeoordeling en het provisieverbod. Binnen het huidige systeem van financiële dienstverlening moet men over de juiste vakdiploma’s beschikken om te mogen adviseren over financiële producten. Een passend advies zal moeten voldoen aan alle eisen die daaraan zijn gesteld. Daarbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de leidraden die door de toezichthouder AFM zijn gepubliceerd.

Aansluiting op de beroepspraktijk
De waarde van het advies is het uitgangspunt. Dat moet passend zijn. Wij delen de mening van Adfiz, NVF, NVGA en OvFD Adfiz om het vakbekwaamheidsstelsel goed aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. Dit betekent dat voor de permanente educatie op dit moment het beste kan worden aangesloten bij een studiepuntensysteem zoals dit ook voor andere kennisintensieve beroepen geldt.

Daarnaast is het naar mijn mening van belang om onderdelen als vaardigheden en risicomanagement te verplaatsen naar de basismodule om overlap tussen de verschillende modules te voorkomen. Specifieke onderdelen zouden dan in de verschillende modules kunnen worden geplaatst.
“Het volgen van permanente educatie toont aan dat men op de hoogte is van alle relevante ontwikkelingen en veranderingen. Maar permanente educatie garandeert nog geen passend advies.”

Vanzelfsprekend moet een adviseur op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen, anders kan geen sprake zijn van een passend en vakbekwaam advies. Door middel van de juiste vakdiploma’s kan worden aangetoond dat sprake is van vakbekwaamheid.

Het volgen van permanente educatie toont aan dat men op de hoogte is van alle relevante ontwikkelingen en veranderingen. Maar permanente educatie garandeert nog geen passend advies. Het is een hulpmiddel om het belang van de klant te kunnen dienen.

Deel uw mening

Ik ben benieuwd naar uw mening of verplichte examinering de waarde van het advies ten goede komt. Bent u het eens met de Marktmeter op deze site: “De mogelijk verplichte examinering Wft PE zorgt dat mijn klant een kwalitatief beter advies krijgt”?

Door: Peter Harts, werkzaam bij het Pensioen AdviesBureau van Avéro Achmea

Reageer op dit artikel