nieuws

Eyzenga consulteert branche met aanpassingen op regelgeving

Branche

Intermediair Rien Eyzenga wil de AFM en minister Dijsselbloem (Financiën) een aantal aanvullingen gaan voorstellen op de huidige regelgeving voor financieel advies. Daartoe heeft hij een plan voorgelegd aan branchegenoten, die hij uitnodigt om hun mening te geven.

Eyzenga consulteert branche met aanpassingen op regelgeving

Volgens Eyzenga schieten de nieuwe eisen voor vakbekwaamheid en beloning hun doel voorbij. “In mijn beleving dreigt de positie van de consument, die door de maatregelen onevenredig wordt getroffen, ondergesneeuwd te raken. En aangezien wij als adviseurs voor de volle 100% afhankelijk zijn van de consument, zullen de genomen en in voorbereiding zijnde maatregelen vroeg of laat ook onze positie gaan raken.”
Alternatieven
Eyzenga ziet alternatieven die voor de consument beter zijn. Zo pleit hij ervoor dat aanbieders bij hypotheken een (gemaximeerde) vergoeding van 1,25% aan de adviseur moeten kunnen betalen en in de rente gedurende maximaal tien jaar een opslag voor advieskosten kunnen verwerken. Ook bij uitvaartverzekeringen zou volgens Eyzenga opnieuw doorlopende provisie moeten worden ingevoerd, tot maximaal € 30 per jaar. Schadeverzekeraars zouden de provisiepercentages op de polis moeten vermelden. Verder zou voor complexe producten een verbod op execution only moeten gaan gelden.
Den Haag
“Mij lijkt dat het tijd kan zijn de beleidsbepalers in deze branche deze alternatieven aan te bieden”, aldus Eyzenga, die graag de mening van andere adviseurs hoort. “Het is mijn bedoeling met die kritische noten bijgaand document aan te passen en vervolgens aan consumentenbond en Verbond van verzekeraars te vragen of daarmee een voor alle partijen werkbaar alternatief kan zijn ontstaan. Om het stuk vervolgens aan te bieden aan AFM en aan politiek Den Haag.” Reacties kunnen worden gestuurd aan info@eyzenga.nl.
Lees hier het volledige voorstel van Rien Eyzenga.

Reageer op dit artikel