nieuws

AFM voelt nattigheid…

Branche

AFM voelt nattigheid…

Met de komst van de Wft verdwenen de tot dan voor financiële ondernemingen geldende sectorale wetten. Deze gingen op in de Wft. Een uitermate complexe en onoverzichtelijke wet. Zo denk ik er niet alleen over. ‘Het – zeer omvangrijke – voorstel als geheel is complex, waardoor het moeilijk toegankelijk is en kwetsbaar, gezien het risico op fouten’, oordeelde de Raad van State indertijd over het wetsontwerp. Volgens deze wetgevingsadviseur gaf het loslaten van de sectorale wetgeving aanleiding tot bezinning. Een nette manier om aan te geven dat de wetgever een onbegaanbaar pad was ingeslagen.

‘Voor wie ver voor de muziek uitloopt, is het risico dat de muziek een andere richting inslaat bepaald niet denkbeeldig. Hij moet dan – al dan niet met het schaamrood op de kaken – terugkeren op zijn schreden’, schreef ik in mijn proefschrift. Ik had het over het feit dat Nederland in de Wft voor verzekeringstussenpersonen veel strengere regels hanteert dan ‘Europa’ in de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling.

Wetgevingsbrief
In haar jongste wetgevingsbrief lijkt de AFM dezelfde kant op te denken. Daarin attendeert zij de minister van Financiën erop dat Europese regelgevers steeds minder ruimte laten voor afwijkende eigen regels. Daar komt bij dat de Europese regels grotendeels sectorspecifiek worden opgesteld.

De gedragstoezichthouder geeft voorbeelden van Nederlandse regelgeving, die niet passen binnen de Europese sectorale insteek. Het is een lange reeks: beloningsbeleid, geschiktheid van (mede)beleidsbepalers, pre-contractuele informatieverplichtingen, compliance, klachtafhandeling, vakbekwaamheidseisen en regels met betrekking tot adviesstandaarden. En waar Europese regels in de plaats komen van Nederlandse regelgeving kan dit volgens de AFM afbreuk doen aan gezette stappen. Met andere woorden: omdat Nederland voor de muziek uitliep, lopen wij het risico dat we op onze  schreden moeten terugkeren. De AFM noemt ook hiervan voorbeelden: productontwikkelingsproces, provisieverbod, vakbekwaamheidseisen en de mogelijkheid om boetes te publiceren.

Verzekeraars
Frappant is, dat Insurance Europe enkele dagen geleden het Europese Parlement waarschuwde voor het risico van overlapping en van niet relevante eisen bij sector-overstijgende wetgeving. ‘Instead, sector-specific legislation seems more suitable to avoid undesired and inappropriate read-across legislation’, aldus deze organisatie van Europese verzekeraars. Dat onderschrijf ik van harte. Sector-specifieke problemen vragen om sectorspecifieke regelgeving.

Discussie
De ervaring leert, dat de minister van Financiën goed luistert naar wat de AFM te berde brengt. Lees er de vorige wetgevingsbrieven maar op na. Ik ben er zeker van dat er – vroeg of laat ­– een discussie op gang komt over de houdbaarheidsdatum van de Wft. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Reageer op dit artikel