nieuws

AFM sust onrust over controle kostprijsmodel

Branche

De AFM houdt vertrouwen in de controle op het kostprijsmodel van aanbieders. Ondanks de kanttekeningen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) blijft de controle van de externe accountant “een belangrijke en kritische blik op de toepassing van dit model door aanbieders”.

AFM sust onrust over controle kostprijsmodel

Aanbieders moeten sinds 1 januari laten zien hoe hun adviestarief tot stand komt door middel van een kostprijsmodel dat ze door een accountant moeten laten controleren. Volgens de NBA laat de open normering van de regelgeving veel ruimte voor interpretatie. Voor de accountants zijn de gehanteerde veronderstellingen over het aantal producten dat naar verwachting zal worden verkocht of de winstmarge die wordt gehanteerd moeilijk te beoordelen. De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) reageerde fel op die mededeling. “Een kostprijsmodel zou ervoor moeten zorgen dat de kosten tussen de verschillende distributiekanalen vergelijkbaar, juist en controleerbaar zijn. Deze belangrijke doelstelling dreigt nu niet te worden bereikt.”
Kritische blik
Volgens de AFM is er niet zoveel aan de hand. De toezichthouder begrijpt dat de NBA aannames over toekomstige ontwikkelingen moeilijker kan controleren. “Maar ondanks deze voorbehouden blijft de controle belangrijk, omdat de accountant wel gaat controleren of de relevante kosten volledig en goed worden toegerekend en onderzoek verricht naar de totstandkoming van de gehanteerde veronderstellingen. De inhoudelijke en kritische blik van de externe accountant op de toepassing van het kostprijsmodel draagt bij aan een goede toepassing van de regelgeving in de praktijk.” De AFM heeft er vertrouwen in dat zij op basis van de verklaringen van de accountants haar toezicht op het kostprijsmodel goed vorm kan geven. “De grootste risico’s kunnen we snel identificeren en indien nodig tot actie overgaan.” Of de kanttekeningen van de NBA zich in de praktijk zullen voordoen, wordt pas duidelijk nadat de accountants de modellen in de praktijk hebben gecontroleerd, aldus de AFM. “Het is daarom belangrijk dat ze hier nu daadwerkelijk toe over gaan.” Volgens de NBA is er al een start gemaakt met de controles.

Reageer op dit artikel