nieuws

AFM neemt kredieten verzekeraars aan intermediair onder de loep

Branche

De AFM wil een beter beeld krijgen van de leningen die verzekeraars hebben uitstaan bij het intermediair. Die zouden tegen soepele voorwaarden krediet kunnen afnemen, waardoor het risico van sturing kan ontstaan, zo bericht het Financieele Dagblad woensdag.

AFM neemt kredieten verzekeraars aan intermediair onder de loep

De toezichthouder zegt signalen te hebben gekregen uit de markt dat leningen voor bijvoorbeeld het overnemen van een portefeuille door verzekeraars soms tegen niet-marktconforme voorwaarden worden verstrekt, zoals een lagere rente. “Dat kan ertoe leiden dat de verzekeraar die een krediet (heeft) verstrekt bewust of onbewust een voorkeurspositie krijgt bij de tussenpersoon.
Extra vragen
In het jaarlijkse selfassessment voor adviseurs zullen daarom extra vragen worden opgenomen. “Daarin moeten ze aangeven of ze financiering van een verzekeraar krijgen en zo ja, hoeveel dat is”, zegt een AFM-woordvoerder tegenover het FD.
Bij ASR stond eind vorig jaar € 114 mln aan kredieten uit bij het intermediair; bij Aegon was dat € 17,5 mln. Reaal heeft de portefeuille kredieten aan tussenpersonen eind 2011 afgestoten. ASR en Delta Lloyd geven aan nog op beperkte schaal leningen te verstrekken aan het intermediair; bij Aegon en Nationale-Nederlanden is financiering van advieskantoren verleden tijd.
Het bedrag aan rekening-courantvorderingen kwam bij ASR eind vorig jaar op € 183 mln; bij NN was dat € 49 mln.
(FD, pag. 13)
Lees hier het hele artikel over de kredietverlening van verzekeraars aan het intermediair
 

Reageer op dit artikel