nieuws

Adviseurs vangen bot met protest tegen diploma-eis

Branche

De AFM mag vergunningen weigeren aan adviseurs die stellen op grond van ervaring en niet meer geldende diploma’s aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen, zo blijkt uit twee recente uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De toezichthouder stelt volgens het college terecht de eis dat adviseurs een Wft-diploma moeten hebben.

Adviseurs vangen bot met protest tegen diploma-eis

De AFM heeft in 2011 van een adviseur de Wft-vergunningen voor het bemiddelen in levensverzekeringen, hypotheken en consumptief krediet ingetrokken omdat niet aan de Wft-vakbekwaamheidseisen werd voldaan. De adviseur heeft daartegen vergeefs bezwaar gemaakt bij de Rotterdamse rechtbank en vervolgens beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Hij is van mening dat de intrekking van de vergunning in strijd is met het Europese recht. “Appellant voert daartoe aan dat hij zijn diploma in 1995 behaald heeft en in de veronderstelling was dat die zijn geldigheid niet zou verliezen. Hij mocht erop vertrouwen dat de geldigheid niet zou eindigen wegens strengere eisen, in dit geval het ontbreken van nieuwe diploma’s.” De adviseur is van mening dat een wetswijziging niet mag leiden tot het verloren gaan van rechten zonder dat daar compensatie voor wordt geboden.
Het CBB is een andere mening toegedaan: de adviseur voldoet niet aan de diplomavereisten en heeft geen aanvraag voor ontheffing gedaan. “De wetgever kan in algemene zin niet de bevoegdheid worden ontzegd uit een oogpunt van algemeen belang nadere voorwaarden te stellen aan het mogen verrichten van financiële diensten.” Het CBB wijst bovendien op de overgangsregeling die tot 1 oktober 2007 gold.
Ervaring
Dezelfde argumenten gebruikt het college in het oordeel over een andere zaak, waarin de vergunning voor het bemiddelen in hypotheken en krediet is ingetrokken. Daartegen maakte de betrokken adviseur aanvankelijk met succes bezwaar bij de rechtbank, die oordeelde dat de AFM opnieuw moest beslissen. De toezichthouder handhaafde het eerder genomen besluit, wat opnieuw tot een gang naar de rechtbank leidde. Die vond de intrekking en de afwijzing van het verzoek om ontheffing deze keer terecht. In hoger beroep stelt de adviseur door jarenlange ervaring de nodige kennis in huis te hebben, altijd naar eer en geweten te hebben gewerkt en nooit te hebben gefaald. Op grond van zijn ervaring acht hij het halen van diploma’s niet nodig. Het CBB verwijst echter naar een eerdere uitspraak: “Daarin is geoordeeld dat het niet in de rede ligt dat ontheffing wordt verleend van de diploma-eisen op grond van louter werkervaring.”

Reageer op dit artikel