nieuws

Accountants: ‘Wat is een marktconforme winstopslag?’

Branche

Het gebeurt zelden dat een accountant wordt gevraagd zich over dergelijke subjectieve gegevens een oordeel te vormen als bij het kostprijsmodel van aanbieders. Aldus de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants die vorige week in een notitie stelde dat de totstandkoming van het adviestarief van aanbieders moeizaam te controleren is.

Accountants: ‘Wat is een marktconforme winstopslag?’

Hans Moison, lid van de Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen van de NBA licht op verzoek van AM het standpunt van de accountants nader toe. Nu het provisieverbod geldt, moeten aanbieders laten zien hoe hun adviestarief tot stand komt door middel van een kostprijsmodel dat ze door een accountant moeten laten controleren. Maar zo eenvoudig is dat niet, stelde de NBA in een notitie.
Het tarief voor een cliënt komt tot stand door alle begrote kosten van advies en distributie de delen door het begroot aantal adviezen en producten en daar een winstopslag op te zetten. Volgens de NBA is dat proces voor accountants niet goed te checken.
Waarom niet?
Moison: “De schatting door het management van het aantal te verstrekken adviezen of te verkopen producten is zeer subjectief. Het werkelijke aantal is sterk afhankelijk van allerlei toekomstige omstandigheden waaronder marktontwikkelingen en fiscale maatregelen en kan daarom sterk fluctueren. De winstopslag zou marktconform moeten zijn maar het is niet duidelijk wat een marktconforme winstopslag is. De winstopslag is een subjectieve keuze van het management. De accountant kan zich over deze twee componenten daarom niet of nauwelijks een oordeel vormen. Het komt overigens niet vaak voor dat een accountant wordt gevraagd om zich over dergelijke subjectieve gegevens een oordeel te vormen.”
Het doel van de regeling, vergelijkbaarheid van tarieven van tussenpersonen en aanbieders, wordt door de open normering niet gerealiseerd concludeert de NBA. Wat is daaraan te doen?
“De vergelijkbaarheid van tarieven zou vergroot kunnen worden door de normering meer in detail uit te werken. Het is de vraag of dit wenselijk is, onder meer gezien de daarmee gepaard gaande kosten. Het is niet aan de NBA om hierover uitspraken te doen of suggesties te doen voor detaillering van de normering. Dat initiatief is aan de politiek en de marktpartijen.”
De NBA spreekt in de notitie liever van onderzoeken dan controleren. Maakt de NBA zo een voorbehoud ten aanzien van het gewicht dat aan de controle moet worden toegekend?
“Of de NBA het begrip ‘controleren’ of ‘onderzoeken’ gebruikt, wordt bepaald door de beroepsregels van accountants. In het kort gezegd is sprake van ‘controleren’ wanneer de werkzaamheden een (financiële) verantwoording betreffen van een onderneming die voor een groep van gebruikers beschikbaar wordt gesteld, zoals een jaarrekening. In andere gevallen is sprake van ‘onderzoeken’. De NBA is van mening dat het wettelijke kader voor het kostprijsmodel leidt tot een zogenoemde assurance-opdracht en heeft dat ook zo uitgewerkt. De NBA maakt dus geen voorbehoud ten aanzien van het gewicht dat aan de werkzaamheden moet worden toegekend. De keuze voor ‘onderzoeken’ heeft niets te maken met (de aard van) het kostprijsmodel als object van onderzoek.”
De kans is groot dat een accountant die een kostprijsmodel controleert zal komen tot een oordeel met beperking. Wat is dat precies?
“In gewone taal betekent dit dat de onderzochte informatie (misschien) niet helemaal juist is maar de afwijkingen niet zo zwaar wegen dat de accountant tot een afkeurend oordeel moet komen of in het geheel niet tot een oordeel kan komen.”
Zijn accountants al begonnen met controles op kostprijsmodellen? Is dit voor jullie een grote nieuwe klus in de markt?
“Ja, daar is een start mee gemaakt. De NBA kent de precieze omvang van de markt niet maar waarschijnlijk gaat het om tientallen aanbieders die één of meer kostprijsmodellen moeten laten controleren. Er is geen reden om dit een ‘grote’ klus te noemen”, aldus Moison.
Gesprek
De OvFD heeft inmiddels aangegeven met de AFM en het ministerie in gesprek te willen over de NBA-notitie. “Oplossing ligt volgens de OvFD in het aanpassen van de regels en definities omtrent het kostprijsmodel, zodat accountants wel een volledig oordeel kunnen geven en controle kunnen uitvoeren conform het in de wet geformuleerde uitgangspunt. Een oordeel met beperking zoals de NBA voorstelt is niet acceptabel”, aldus de OvFD.
 

Reageer op dit artikel