nieuws

Accountant kan adviestarief aanbieder niet goed checken

Branche

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) licht in een notitie toe hoe accountants het kostprijsmodel van banken en verzekeraars moeten controleren of liever: onderzoeken. De NBA vindt dat de open normering veel ruimte voor interpretatie laat. “Het doel, vergelijkbaarheid van tarieven van tussenpersonen en aanbieders, wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd.”

Accountant kan adviestarief aanbieder niet goed checken

Aanbieders zijn sinds 1 januari verplicht om de kosten van advies en distributie inzichtelijk te maken in een kostprijsmodel en dat door een externe accountant te laten controleren. De NBA gaf al eerder aan dat de open normering veel ruimte voor interpretatie laat, zoals de toerekening van indirecte en variabele kosten.
Tarief
Het tarief voor een cliënt komt tot stand door alle begrote kosten van advies en distributie de delen door het begroot aantal adviezen en producten en daar een winstopslag op te zetten. Volgens de NBA is dat proces voor accountants niet goed te checken. “Twee belangrijke subjectieve componenten van het adviestarief waarover de accountant zich niet of nauwelijks een oordeel kan vormen, zijn het aantal naar verwachting te verstrekken adviezen of te verkopen producten en de winstopslag. De winstmarge blijkt in de praktijk dikwijls een ‘sluitpost’ bij de bepaling van marktconforme tarieven. Omdat vooraf vaststaat dat de accountant zich hierover niet of nauwelijks een oordeel kan vormen worden deze onderwerpen expliciet buiten de reikwijdte van het onderzoek geplaatst.”
Ook wordt in de notitie gemeld dat de begroting die aan de basis ligt van de gegevens voor het kostprijsmodel géén object van onderzoek is. Bovendien zullen de accountants rekening houden met beginnersfouten. “Het is waarschijnlijk, zeker in het eerste jaar van het provisieverbod, dat financiële ondernemingen bepaalde veronderstellingen hanteren of interpretaties van de open normen toepassen waarvan niet met zekerheid is vast te stellen dat deze aan de vereisten voldoen of daarmee in strijd zijn. De kans is daarom groot dat de accountant zal komen tot een ‘oordeel met beperking’.”
Voorbehoud
Volgens de NBA hebben het ministerie en de AFM er begrip voor dat accountants deze voorbehouden moeten maken. De NBA wil voorts liever het woord onderzoeken dan controleren gebruiken. “Binnen de beroepsregels van accountants past dit begrip hier niet.”
Het kostprijsmodel en het rapport van de externe accountant hoeven niet openbaar gemaakt te worden maar staan ter beschikking van de Autoriteit Financiële Markten.

Reageer op dit artikel