nieuws

Milieurisico’s hoog op agenda risk managers

Branche

Milieurisico’s zijn niet langer uitsluitend een zorg voor grote bedrijven of de traditionele vervuilende industrieën. Een aanzienlijk deel van de ondernemingen die deelnamen aan een onderzoek van ACE hebben zelf het effect van een milieu-incident ervaren. Milieurisico’s staan dan ook bij veel risk managers hoog op de agenda.

Milieurisico’s hoog op agenda risk managers

De financiële gevolgen van een milieu-incident kunnen groot zijn. Die angst is niet onterecht, gezien de duizenden lokale en Europese regelingen met betrekking tot milieu-aansprakelijkheid. De European Liability Directive (ELD) in het bijzonder heeft de impact voor veel Europese bedrijven aanzienlijk vergroot. De meerderheid van de onderzochte bedrijven verwacht dan ook dat het risico voor hun eigen onderneming de komende vijf jaar zal toenemen.

Verzekerd of niet?

Die zorg vertaalt zich echter niet altijd in handelend optreden. Zo heeft slechts 52% van de bedrijven vastgelegd hoe met milieu-incidenten moet worden omgegaan. Ook heeft lang niet iedere onderneming een specifieke verzekering die deze risico’s dekt. Dat komt onder meer, blijkt uit het onderzoek, doordat voor veel ondernemers niet duidelijk is welke schade gedekt is via de standaard brand- of aansprakelijkheidspolis.

Een algemene aansprakelijkheidspolis bijvoorbeeld biedt geen dekking voor geleidelijke vervuiling, milieuschade of wettelijk verplichte saneringen. Milieuschade kan ook buiten het bereik van een standaard brandpolis vallen: die dekt over het algemeen geen ‘nieuwe’ issues.

Indirecte kosten

Bedrijven overzien bovendien onvoldoende het totale schadespectrum. Voor iedereen is duidelijk dat sprake zal zijn van directe schade in de vorm van opruimingskosten, maar de gevolgen van een bedrijfsonderbreking of van reputatieschade worden nogal eens vergeten.

Wel realiseren steeds meer bedrijven zich dat zij ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als een milieu-incident niet door hun eigen medewerkers is veroorzaakt.

Adviseur is belangrijk

Bedrijven moeten zich dan ook goed verdiepen in hun risico’s en onderzoeken of zij de juiste dekking hebben. Daarbij speelt de adviseur een belangrijke rol: op de vraag door wie de ondernemer zich bij voorkeur laat voorlichten over milieurisico’s, antwoordt maar liefst 68% ‘de verzekeraar of adviseur’.

Voor meer informatie over milieurisico’s, kunt u contact opnemen met Lauretta Alberti, Senior Environmental Insurance Underwriter bij ACE. U kunt haar bereiken via Lauretta.Alberti@acegroup.com en 010 289 3596.

Reageer op dit artikel