nieuws

Keuze bindend advies kan tijdens procedure niet worden teruggedraaid

Branche

Een financieel dienstverlener die zich bij voorbaat akkoord heeft verklaard met een bindend advies van klachteninstituut Kifid, kan die akkoordverklaring gedurende een geschillenprocedure niet intrekken. Dat heeft de Geschillencommissie aangegeven in een recentelijk gepubliceerde uitspraak, die in januari is gedaan.

Een klant van De Ruiter Adviseurs in Almere heeft vorig jaar een klacht ingediend over een hypotheekadvies uit 2009. Tijdens de behandeling van de klacht heeft De Ruiter aan de geschillencommissie laten weten een eventueel advies niet als bindend te accepteren, ook al heeft het bedrijf ten tijde van de aansluiting bij Kifid aangegeven zich te conformeren aan een bindend advies.
De geschillencommissie oordeelt dat De Ruiter het advies toch als bindend zal moeten accepteren, omdat ten tijde van het indienen van de klacht in het openbare register van Kifid stond vermeld dat het bedrijf zich aan een bindend advies zou conformeren. “De commissie is van oordeel dat consument mocht afgaan op de inhoud van dit register zoals dat ten tijde van het indienen van de klacht gold. Wanneer aangeslotenen hun aansluiting tijdens de procedure vrijblijvend kunnen wijzigen, zou dit ten koste gaan van de rechtszekerheid voor consumenten.”
Omdat de klant geen passend advies heeft gekregen en schade heeft geleden door vertraging in de afhandeling van de aanvraag, adviseert de geschillencommissie een schadevergoeding van € 2.306 uit te keren.
Een klacht over een aangesloten financieel dienstverlener die wordt ingediend na het beëindigen van de inschrijving bij het Kifid, wordt volgens het reglement van de geschillencommissie overigens op de normale wijze behandeld.
Lees hier de uitspraak van de geschillencommissie

Reageer op dit artikel