nieuws

CFD vraagt minister om nieuw College Deskundigheid

Branche

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) wil dat minister Dijsselbloem van Financiën een nieuw College Deskundigheid Financiële Dienstverlening aanstelt. De brancheorganisatie concludeert op basis van twee onderzoeken dat de CDFD ‘ernstig heeft gefaald’ bij de herinrichting van het deskundigheidsbouwwerk.

CFD vraagt minister om nieuw College Deskundigheid

De CFD ageert al langer tegen de nieuwe vakbekwaamheidseisen met driejaarlijke PE-examens en een inhaalexamen en heeft twee partijen die de branche goed kennen, gevraagd om hun visie te geven. Robin van Beem van advocatenkantoor Van Beem de Jong en I. van Velzen van het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings-, en Effectenbedrijf geven in hun rapporten onder meer aan dat de PE-examens niet geschikt zijn om het beoogde doel van de minister te bereiken, onrechtmatig zijn, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de belangen van de (particuliere en zakelijke) consument schaden.

Van Beem schrijft bijvoorbeeld dat in andere kennisintensieve branches het inputmodel geldt (jaarlijks moet een aantal studiepunten worden behaald) en dat niet duidelijk is waarom de minister daar in dit geval van afwijkt met een PE-examen. Van Velzen vindt de gang van zaken in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook worden consumentenbelangen geschaad “omdat een stelsel met zoveel diploma’s en zo vaak een verplicht PE-examen er toe leidt dat kleinere financiële dienstverleners en verzekeringsadviseurs zullen verdwijnen”.

Gewapend met deze onderzoeken schrijft CFD-voorzitter Edwin Herdink op 1 mei aan minister Dijsselbloem: “In het belang van de continuïteit van de beroepsgroep financieel dienstverleners en in het belang van de consument verzoekt CFD u om een nieuw college bij het CDFD samen te stellen dat op democratische wijze rekening wil houden met de wensen, aanbevelingen en adviezen vanuit de beroepsorganisaties.” Volgens Herdink zijn de alternatieven wel degelijk bij het CDFD bekend, maar houdt het college tegen het advies van de beroepsorganisaties in vast aan haar plannen.

Reageer op dit artikel