nieuws

Markttoezichthoudersberaad publiceert criteria voor goed toezicht

Branche

Markttoezichthoudersberaad publiceert criteria voor goed toezicht

Branchegenoten kunnen tot 1 juli hun visie geven op de toezichtcriteria die het Markttoezichthoudersberaad heeft ontwikkeld. Met het visiedocument ‘Criteria voor goed toezicht’ willen de diverse toezichthouders een gezamenlijk raamwerk bieden dat gebruikt kan worden bij de beoordeling van toezicht.

Het Markttoezichthoudersberaad is een samenwerkingsverband van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), de Nederlandsche Bank (DNB), de  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Kansspelautoriteit. De toezichthouders constateren in hun  visiedocument dat er tussen hen verschillen bestaan, maar zij zien ook een rode draad. “Goed toezicht is effectief, efficiënt en professioneel”, aldus het Marktoezichthoudersberaad.
“Effectiviteit betreft in dit geval de ‘inhoudelijke resultaten’, terwijl efficiëntie een maat is voor de doelmatigheid van instrumenten en middelen die gebruikt zijn om deze resultaten te bereiken. Professionaliteit is een begrip dat een omschrijving geeft van de wijze waarop deze middelen worden ingezet en de wijze waarop deze resultaten worden bereikt.”
Het beraad roept belangstellenden op om vóór 1 juli opmerkingen en suggestie per e-mail aan te leveren. 

Reageer op dit artikel