nieuws

€ 5.000 voor beste scriptie over innovatie binnen de financiële dienstverlening

Branche

€ 5.000 voor beste scriptie over innovatie binnen de financiële dienstverlening

Vandaag is de inschrijving van Generali AM Innovatiescriptieprijs officieel van start gegaan. De prijs van € 5.000 wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt aan de HBO- of WO-student met de beste scriptie over innovatie binnen de financiële dienstverlening. De winnaar wordt bekend gemaakt op het hoofdpodium van de Verzekeringsbranchedag op 19 november 2013.

Met de Innovatiescriptieprijs geven de initiatiefnemers van de scriptieprijs, Generali en Kluwer, aanstormend jong talent een podium om hun scriptie én zichzelf te presenteren aan de verzekeringsbranche. Studenten kunnen hun scriptie aanmelden als het is geschreven tussen juni 2012 en augustus 2013 en het eindcijfer een 7 of hoger is. Studenten kunnen het eindcijfer tot uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum doorgeven. De scriptie moet betrekking hebben op innovatie binnen de financiële dienstverlening. De innovatie kan gaan over het product, de dienstverlening, het proces, de communicatie en marktbewerking, of elk ander onderwerp dat als inspiratie kan dienen voor het vernieuwen van de branche. Op www.generali-am-innovatiescriptieprijs.nl staat meer informatie over de beoordelingscriteria en hoe een scriptie kan worden aangemeld. De Innovatiescriptieprijs is onderdeel van de Generali AM Innovatieprijs.
In de schijnwerpers
Een onafhankelijke jury, met onder andere vertegenwoordiging uit de wetenschap, beoordeelt de scripties op commerciële waarde, originaliteit en de mate waarin het afstudeeronderzoek impact heeft op de branche. Ook wordt gekeken naar de praktische toepasbaarheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid. Uit alle inzendingen worden drie studenten genomineerd. De genomineerden krijgen de mogelijkheid hun scriptie te presenteren aan de jury en vakpers.
Eerste editie
De eerste editie van de Innovatiescriptieprijs werd in 2012 gewonnen door Annamámaria Vágási met haar scriptie ‘Invloed van rechtskeuze(vrijheid) op het grensoverschrijdend verzekeren binnen de Europese interne markt’. De twee andere genomineerde scripties waren ‘Does winning a sustainable award impact financial performance?’ van Alina Borovitskaya en ‘Customer Passion, a New Concept in Marketing’ van Iris Blom & Debby Schippers.

Aanmelden voor de Innovatiescriptieprijs 2013 kan tot 31 augustus 2013 via www.generali-am-innovatiescriptieprijs.nl.

Reageer op dit artikel