nieuws

Dijsselbloem breidt provisieverbod uit

Branche

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaat het provisieverbod verbreden. Met ingang van 2014 geldt het verbod ook voor onder andere (individueel) vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het ministerie noemt het “een logisch vervolg op het al geldende provisieverbod bij bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen.”

Dijsselbloem breidt provisieverbod uit

Uitbreiding van het provisieverbod is onderdeel van het ontwerpbesluit Wijzgingsbesluit financiële markten 2014. Het ontwerpbesluit omvat ook andere aanpassingen. Zo wordt het, nu de invoering van Solvency 2 is vertraagd, mogelijk gemaakt dat de Nederlandsche Bank bij het toezicht op verzekeraars eerder maatregelen kan nemen om te voorkomen dat een verzekeraar in de problemen komt.  Zo worden verzekeraars vanaf 2014 verplicht een verklaring van geen bezwaar aan te vragen om dividend uit te mogen keren als de solvabiliteitspositie binnen 12 maanden onvoldoende dreigt te worden. Verder komt er een toetscriterium voor grote en middelgrote uitvaartverzekeraars dat een goede indicatie zal geven of de solvabileitspositie binnen 12 maanden tekort gaat schieten. Tot slot wordt voor alle grote en middelgrote verzekeraars een ‘eigen-risico-beoordeling’ verplicht gesteld, waardoor de verzekeraar de Nederlandsche Bank inzicht geeft in het specifieke risicoprofiel van die betreffende verzekeraar.

Reageer op dit artikel