nieuws

Adfiz: consument moet keuze hebben in bindend advies

Branche

Intermediairvereniging Adfiz krijgt veel vragen binnen naar aanleiding van de discussie over het al dan niet kiezen voor bindend advies van klachteninstituut Kifid. “Adfiz vindt dat zowel de bindende als de niet-bindende variant hun eigen voordelen hebben. Ook voor de klant. Het is goed dat de consument een keuze heeft”, zo licht de organisatie haar eigen standpunt toe.

Adfiz: consument moet keuze hebben in bindend advies

Op welke wijze een adviseur is aangesloten bij Kifid, kan worden betrokken in de keuze voor een dienstverlener. “Adfiz schrijft haar leden hierin niets voor, maar laat de consument maximaal de ruimte het dienstverleningsconcept te kiezen dat bij hem past.”
Adfiz vindt dat beide opties voordelen hebben voor de klant: “De bindende optie voorkomt een langdurig traject. De consument kan via Kifid tegen beperkte kosten een deugdelijke, deskundige en definitieve toetsing vragen wanneer hij een verschil van mening heeft over de kwaliteit van de geleverde dienst. De niet-bindende optie geeft de consument de vrijheid te kiezen hoe hij zijn geschil wil beslechten. De consument kan voor het Kifid-traject kiezen, zonder daarmee bij voorbaat een latere gang naar de rechter af te snijden.”
De vereniging wijst op Kifid-cijfers waaruit blijkt dat bij een op de drie geschillen een schikking wordt getroffen of de consument (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld. “Het kan dus zeker ook voor de consument van belang zijn de mogelijkheid van een rechtsgang te behouden.”
Een adviseur kan nu op elk moment zijn wijze van inschrijving wijzigen. “De ruimte die er bestaat voor klant en financieel dienstverlener om te kiezen voor bindend of niet-bindend advies, moet er niet toe leiden dat de financieel dienstverlener tijdens een procedure zijn inschrijving wijzigt”, aldus Adfiz.

Reageer op dit artikel