nieuws

Verbond vindt het DVD te complex

Branche

In een brief van twaalf kantjes heeft het Verbond van Verzekeraars de AFM een reactie gegeven op de consultatie Standaardiseren Dienstverleningsdocument (DVD). Tussen de regels door valt te lezen dat het Verbond liever een latere inwerkingtreding ziet dan 1 juli 2013.

Verbond vindt het DVD te complex

Het Verbond wijst in dat verband op de inmiddels aanzienlijke vertraging die is opgelopen en vraagt de toezichthouder voldoende tijd te nemen voor de implementatie van het DVD door de markt. “Dit om te voorkomen dat er wederom aanzienlijke inspanningen worden ondernomen die later teniet worden gedaan.” Inhoudelijk mist het Verbond een distributie-neutrale toon in het document. “Gebonden en onafhankelijk advies zijn bedieningsconcepten die in het DVD op gelijkwaardige basis aan de klant moeten worden gepresenteerd.” Het Verbond ziet met name beperkingen voor direct werkende aanbieders. “Het moet mogelijk zijn om binnen een dienstverleningsvraag productcategorieën met en zonder advies (execution only) te hebben.” Ook vindt het Verbond het voorgestelde DVD nog niet overzichtelijk en begrijpelijk genoeg voor de consument. Daarbij wordt opgemerkt dat het document in deze vorm wellicht zelfs te complex is opgesteld. Ook verzoekt het Verbond de AFM om de kostenparagraaf te herschrijven daar deze onvoldoende is uitgewerkt.
Bijlage: Reactie Verbond op de consultatie Standaardiseren Dienstverleningsdocument (DVD).

Reageer op dit artikel