nieuws

GfK schrijft marsroute naar een beter branche imago

Branche

GfK is een groot onderzoek gestart om de verhoudingen tussen verzekeraars en consumenten in kaart te brengen. Het onderzoek moet tastbare oplossingen bieden om de (gepercipieerde of reële) kloof te dichten.

GfK schrijft marsroute naar een beter branche imago

“Door middel van interviews met directies van financiële organisaties brengen we in kaart hoe de sector tegen bepaalde zaken aankijkt en hoe de sector denkt dat consumenten tegen deze zaken aankijken. Op basis van een diversiteit aan consumentenonderzoek, zullen we de mening van de consument zelf daar tegenover zetten. Uiteindelijk willen we de verzekeringssector een marsroute aanbieden om in de toekomst optimaal te kunnen voldoen aan de wens van de klant”, aldus Eric Landwaart, Managing Consultant Financial Services Team bij GfK Panel Services Benelux, deze maand in AMplus.
Betrouwbaarheid verbeteren
In januari vroeg GfK aan bijna 20.000 mensen onder meer in hoeverre de verzekeringssector in zijn geheel aan de verwachtingen voldoet. Van deze mensen geeft in totaal 37% een positief antwoord. Slechts 9% is negatief. Op de vraag of verzekeraars in 2020 beter aan hun verwachtingen zullen voldoen, wordt een meer evenwichtig antwoord gegeven. Dit verandert wanneer GfK vraagt wat dan mogelijke verbeterpunten zouden zijn. “Er springen dan duidelijk twee zaken uit: het verbeteren van de betrouwbaarheid (62%) en begrijpelijkheid (duidelijkere informatie met 37% en betere leesbaarheid met 32%)”, aldus Landwaart. De komende maanden wordt in AMplus met enige regelmaat verslag gedaan van het onderzoek.
 

Reageer op dit artikel