nieuws

Vorderingen op intermediair bemoeilijkt door provisieverbod

Branche

Aanbieders lopen een groot financieel risico door de komst van het provisieverbod. Volgens Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau D & O, is namelijk nog onduidelijk of en hoe banken en verzekeraars hun uitstaande vorderingen op het intermediair kunnen innen als de geldstroom richting de tussenpersonen wordt doorgesneden. Hij stelt dat voorzichtige schattingen van het totaal aan vorderingen uitstijgen boven de € 1,5 mld.

Vorderingen op intermediair bemoeilijkt door provisieverbod

Oosterbaan Martinius stelt dat delen van het intermediair nu al moeilijker aan hun financiële verplichtingen richting de aanbieders kunnen voldoen en dat aanbieders daarom veel strakker zitten op hun incassobeleid richting tussenpersonen. Door het wegvallen van de provisie op veel financiële producten vanaf 1 januari wordt het voor de tussenpersonen nog lastiger om hun krediet bij de aanbieders terug te betalen. Hoe die laatsten daarop zullen reageren durft de directeur van Bureau D & O niet te voorspellen. “Verzekeraars zullen er vast niet happig op zijn om intermediairs snel failliet te laten verklaren, maar sommige zullen oordelen dat het beter is om een klein verlies te nemen dan de schuld nog verder te laten oplopen.”
Meer over deze kwestie morgen in AM20

Reageer op dit artikel