nieuws

Nederlander blij met komst provisieverbod

Branche

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (60%) vindt de komst van het provisieverbod per 1 januari een goede zaak. Driekwart vindt het goed dat het verbod duidelijk maakt wat de kosten van het advies en de kosten van het product zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Wijzer in geldzaken onder bijna 1.000 landgenoten.

Nederlander blij met komst provisieverbod

Ondanks de ruime steun voor het verbod verwacht een minderheid (40%) van de onderdervraagden dat het verbod er daadwerkelijk toe leidt dat een onafhankelijke adviseur handelt in het belang van de klant en zich niet laat leiden door financiële prikkels van de bank of verzekeraar. Wel verwacht bijna de helft dat de totale kosten van financiële producten (advies plus  kosten van het product) omhoog zullen gaan. De helft is van plan om die kosten te laten meespelen in de keuze van de adviseur, nog eens een kwart zegt te gaan onderhandelen.
De kennis over de dienstverlening door de adviseur en de wijze waarop hij na 1 januari betaald wordt, blijft echter achter bij de overzichtelijke stellingname door de deelnemers aan het onderzoek. Slechts twee op de tien Nederlanders heeft gehoord van het provisieverbod en slechts 15% heeft behoefte aan meer informatie over de nieuwe manier van betalen.
Slechts twee op de tien ondervraagden weten dat je bij financieel adviseur ook voor alleen advies kunt kiezen. De helft denkt dat het advies altijd gekoppeld is aan de verkoop van de producten. Wijzer in geldzaken verwacht dat er de komende jaren voor de sector nog veel kansen liggen door consumentencommunicatie over de toegevoegde waarde en dienstverlening van de adviseur. “Deskundigheid en advies op maat, worden door de consument als grootste voordelen van het inschakelen van een financieel adviseur gezien”, aldus het platform.

 

Reageer op dit artikel