nieuws

Ketenbeheersing moet hoger op de agenda

Branche

Het is nog niet duidelijk in hoeverre verzekeraars nog verantwoordelijk zijn voor de bemiddelaars die met hen zaken doen als vanaf 1 januari 2013 de rolontvlechting een feit is. Dat concluderen Bureau D & O en Context JS Consultancy na een recente praktijksessie over dit onderwerp.

Ketenbeheersing moet hoger op de agenda

D & O directeur Jurjen Oosterbaan Martinius betoogde tijdens die sessie dat het voor het herstel van het vertrouwen in de sector noodzakelijk is dat aanbieders een eigen verantwoordelijkheid willen dragen voor het intermediair. “Dat verlangt de samenleving die nog lang niet vertrouwd is met de rolontvlechting.”
Hij verwacht dat aanbieders zich vanuit klantbelang intensiever gaan bekommeren om de kwaliteit van adviseurs met wie men te maken krijgt. Volgens Johan van der Schoot (Context JS Consultancy) is verwachtingsmanagement essentieel om zorgvuldig met deze verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. “De klant moet beseffen dat hij zelf zijn adviseur aanstuurt en wat diens relatie is tot de verzekeraar.” Hij adviseert aanbieders dat ook zelf aan klanten duidelijk te maken.
Advocaat Sjoerd Meijer wees op het verschil in doelstelling en consequenties tussen het Burgerlijk Wetboek en de Wet financieel toezicht. “Verantwoordelijkheid nemen omdat de Wft of de AFM dat verlangt, leidt nog niet tot aansprakelijkheid. Tegelijkertijd moeten verzekeraars zich realiseren dat zij ook civielrechtelijk een eigen zorgplicht hebben voor de klant.”
In een interview in AM deze zomer, stelde Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM dat hij ondanks de aanstaande rolontvlechting een rol voor aanbieders ziet in het signaleren van wantoestanden. “Vanuit hun positie hebben ze nu eenmaal zicht op bepaalde zaken. Dat blijft zo. Wij verwachten niet dat adviseur en aanbieder helemaal uit elkaar gaan.”

Reageer op dit artikel