nieuws

Kabinet maakt toezicht fors duurder

Branche

Het toezicht van de AFM kan vanaf 2015 wel eens fors duurder gaan uitpakken voor het intermediair. Met die waarschuwing kwam AFM-bestuurslid Theodor Kockelkoren dinsdag tijdens de bijeenkomst ‘In gesprek met het intermediair’ in Breukelen. De hogere bijdrage is volgens Kockelkoren onvermijdelijk omdat het nieuwe kabinet vanaf 2015 niet meer wil bijdragen aan de toezichtskosten van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). De kosten van het toezicht kunnen volgens VVD en PvdA worden doorberekend aan marktpartijen.

Kabinet maakt toezicht fors duurder

Kockelkoren rekende de aanwezige intermediairs voor dat het schrappen van de rijksbijdrage een hap van 30% uit de inkomsten van de AFM neemt. “Dit zal zeker kostenverhogend gaan werken richting het intermediair. Met efficiencymaatregelen aan onze onze kant alleen lossen we wegvallen van de bijdrage van de overheid niet op”. Edwin Herdink, voorzitter van de Commissie CFD, deed vervolgens een pleidooi om de meeropbrengst van de straks fors hogere assurantiebelasting aan te wenden om de toezichtskosten af te dekken. In het regeerakkoord stellen VVD en PvdA dat kleinere partijen zo veel mogelijk zullen worden ontzien bij de vaststelling van de nieuwe adviestarieven. Bij het financieel toezicht op de BES-eilanden blijft de rijksbijdrage in stand “vanwege de bijzondere omstandigheden aldaar”.

Reageer op dit artikel