nieuws

De Boer: “Nog veel efficiencywinst te boeken”

Branche

De verzekeringsbranche zal de komende jaren “voortvarend en gestructureerd” werk moeten blijven maken van kostenbeheersing. Dit stelde Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, dinsdag in een toespraak op het Eye on Insurance-congres in Wassenaar. Met name bij de levensverzekeringen valt er nog een wereld te winnen.

De Boer: “Nog veel efficiencywinst te boeken”

De Boer illustreerde zijn toespraak met een grafiek waaruit blijkt dat de kosten bij Nederlandse levensverzekeraars hoog liggen ten opzichte van van Europese landen als België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië en Noorwegen. In de door hem gepresenteerde vergelijking lagen de kosten alleen in de Verenigde Staten hoger. “De kosten van levensverzekeringen zijn in Nederland gestegen over de tijd, terwijl ze in de meeste landen juist zijn gedaald”, stelde de Boer onomwonden vast.  Daar kon hij echter tegenover zetten dat de kosten van schadeverzekeringen in ons land in de loop der tijd wel zijn gedaald en Nederland op dat vlak zelfs onder het gemiddelde zit.
Een verdere kostenreductie maakt deel uit van het programma Verzekeraars Versterken, de financieel-economische tegenhanger van Verzekeraars Vernieuwen dat voornamelijk op vertrouwensherstel was gericht. De Boer is ervan overtuigd dat er nog veel efficiencywinst valt te boeken en verwijst daarbij naar recente intiatieven van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars. “Het meest sprekende voorbeeld is het idee voor een ‘collectief voorportaal’ voor schadeformulieren. Door efficiënter samen te werken kunnen hiermee kosten worden bespaard.” De Boer stipte ook het relatief hoge beloningsniveau bij verzekeraars aan ten opzichte van andere Nederlandse werkgevers. Daarnaast kan ook fraudebestrijding volgens de Verbondsdirecteur geld opleveren, naar schatting € 900 mln per jaar bij schadeverzekeringen. “Van fraude met levens- en zorgverzekeringen kunnen we alleen maar een schatting maken. Maar je hebt niet veel fantasie nodig om aan te nemen dat het in totaal om een bedrag ver boven de één miljard gaat.”
Bij zijn pleidooi voor efficiency had De Boer nog wel een kleine bijsluiter.  “Op kosten letten is één, als je er tegelijk ook maar voor oppast niet in de Commodity Trap te vallen: concurreren alleen op basis van prijs. Dat leidt niet alleen tot een negatieve prijsspiraal, maar ook tot afname van onderscheid, gebrek aan innovatie en verlies aan uniciteit.”

Reageer op dit artikel