nieuws

Aon innovator van het jaar

Branche

Aon innovator van het jaar

AonNGO (Dienstverlening op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) van Aon is tijdens de Verzekeringsbranchedag bekroond met de Generali AM Innovatieprijs 2012. De aanmoedigingsprijs van € 2500 ging naar de ‘Collectief Pensioen Kiezer’ van Heilbron Amsterdam.

Met het winnende dienstverleningspakket AonNGO (niet-gouvernementele organisaties) biedt Aon ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties de mogelijkheid om hun medewerkers op een verantwoorde, efficiënte en zorgeloze wijze uit te zenden naar ontwikkelingslanden. Hiertoe zijn de expatriate dienstverlening en de verzekeringen van Aon Hewitt gecombineerd met persoonlijke begeleiding en administratief beheer door ervaren uitzendspecialisten.
Juryrapport
De jury: “Met AonNGO heeft Aon haar dienstverlening aan non-gouvernementele organisaties verbreed met de uitvoering van uitzendvoorwaarden waardoor een compleet pakket van financiële en niet-financiële is ontstaan. Hierdoor vervult Aon een compleet nieuwe rol. Door het werkelijk ontzorgen van de klant kan de NGO zich concentreren op haar kerntaken. Het concept van ‘the virtual guardian angel’ is binnen de branche ook toepasbaar voor andere doelgroepen. De integraliteit is inspirerend.” Aon ontving naast de oorkonde en bokaal ook een geldprijs van € 7500. De andere genomineerden voor de Innovatieprijs 2012 waren Future of Finance met Webcamadvies en Heilbron met Dossier Check Wft Compliance.
Aanmoedigingsprijs 2012
De ‘Collectief Pensioen Kiezer’ van Heilbron Amsterdam is de winnaar geworden van de Generali AM Innovatie Aanmoedigingsprijs 2012. CPK is een applicatie voor het kleinere mkb waarmee een werkgever aan de hand van een uitgebreide vragenlijst online een volledig Wft-proof pensioenadvies krijgt en een drietal offertes ontvangt van pensioenproducten die het beste bij de werkgever passen. Heilbron Amsterdam was met de innovatieve oplossing ‘Dossiercheck Wft Compliance’ ook genomineerd voor de Innovatieprijs. De andere genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs 2012 waren Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer met Uitwerking event abseilen en Van Caspel met Betaalcapaciteit Pensioen.
Juryrapport
De jury: “Heilbron Amsterdam biedt met Collectief Pensioen Kiezer een oplossing voor de brede doelgroep MKB, waarvoor pensioenadvies onbetaalbaar dreigt te worden. Zowel de oplossing als de keuze in partners, waaronder MKB Nederland, maakt een gedegen indruk. Dat Heilbron Amsterdam op een innovatieve wijze bezig is om de bedreiging van toenemende regelgeving om te buigen in een kans, blijkt ook uit haar andere initiatief Dossiercheck Wft Compliance. Dit ondernemerschap is een voorbeeld voor collega’s.”
 

Reageer op dit artikel