nieuws

Adfiz vestigt hoop op Eerste Kamer

Branche

Adfiz heeft in een brief aan de fracties van de Eerste Kamer opgeroepen een aantal ingrijpende fiscale maatregelen niet door te voeren of aan te passen. Het gaat om de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten bij lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de fiscale behandeling van de eigen woning en de verhoging van de assurantiebelasting.

Adfiz vestigt hoop op Eerste Kamer

De koepelorganisatie roept de Eerste Kamer op om niet toe te staan dat enerzijds de mogelijkheid tot opbouw in de tweede pijler wordt beperkt (lagere opbouwpercentages en aftopping op € 100.000), terwijl tegelijk het financieel advies voor opbouw in de derde pijler en voor arbeidsongeschiktheid veel duurder wordt. “Behoud van de fiscale aftrek van advieskosten is juist in het tijdperk van een terugtredende overheid van groot maatschappelijk belang”, aldus Adfiz, dat in dat pleidooi wordt gesteund door Het Verbond van Verzekeraars en de OvFD.
Daarnaast vraagt de intermediairorganisatie de Eerste Kamerleden de beperking van de hypotheekrenteaftrek niet te koppelen aan uitsluitend de aflossing via een annuïtaire hypotheek en de verplichte aflossing te beperken tot 50%.” Ook het terugbrengen van het maximum toegestane hypotheekbedrag van 106% naar 100% van de woningwaarde acht Adfiz een extra rem op het vlottrekken van de woningmarkt.
Tot slot wordt na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer opgeroepen de verhoging van de assurantiebelasting te heroverwegen.
  

Reageer op dit artikel